dimecres 25 d’abril de 2012

a les 19,30 h, al Museu Blau – Museu de Ciències Naturals de Barcelona. Plaça Leonardo da Vinci 4-5, 08019 Barcelona (Fòrum)

“Sargantanes de colors. Un estudi objectiu de la coloració dels lacèrtids”

Per: Guillem Pérez i de Lanuza

Laboratori d’Etologia. Institut Cavanilles de Biodiversitat i Biologia Evolutiva. Universitat de València

Els descobriments sobre les capacitats sensorials dels animals normalment ens causen sorpresa i interès, però també comporten la necessitat de revisar i ampliar els coneixements previs. Amb el descobriment que molts vertebrats tenen visió ultraviolada (UV) i són molt probablement tetracromats, s’ha produït una revolució en l’estudi de la seua biologia. La conseqüència més destacada és que hem començat a estudiar l’evolució de fenòmens relacionats amb la visió, com per exemple el disseny de les coloracions corporals, des del punt de vista dels mateixos animals.

Els lacèrtids, com moltes altres sargantanes diürnes, presenten quatre tipus de cons diferents, un dels quals sensible a l’UV. Amb l’objectiu de comprendre l’evolució de les coloracions dels lacèrtids, n’hem fet la primera categorització objectiva. Entre altres coses, hem descobert que els lacèrtids presenten més tipus de colors dels que hauríem imaginat, sobretot per la importància de la reflectància UV. Aquesta classificació ens ha permès de fer una reconstrucció històrica de les coloracions dels lacèrtids i fer una aproximació a l’aspecte que tindria la coloració dels lacèrtids ancestrals. Així mateix, hem pogut identificar algunes de les forces evolutives que subjauen en el disseny dels seus patrons de coloració i hem aconseguit noves evidències que demostren que la dicotomia tradicional entre llangardaixos visuals i llangardaixos quimiosensorials no està justificada.