Aquesta setmana hem completat amb èxit el projecte de RESTAURACIÓ, CONSERVACIÓ I MILLORA DEL MULLADIU DE LA FONT JORDANA I L’ENTORN DE SANT QUIRZE I SANT SILVESTRE DE BALLETA (SERRA DE L’ALBERA) finançat per la Diputació de Girona.

Les actuacions han consistit en:

  1. El tancament perimetral i la recuperació de l’últim mulladiu del Pirineu Oriental, arranjant-se dues bassetes originades per la surgència on neix la riera de la Balleta. Al cap de poques setmanes de la finalització d’aquesta actuació ja s’hi va reproduir salamandra de manera que per primer cop en molts anys (segurament dècades), hi podran completar amb èxit la metamorfosi. Fins ara això era impossible per l’escassa retenció d’aigua degut a l’erosió provocada pel continu trepitg del bestiar de la finca que hi provocava a més una elevada eutrofització en els escassos 2 cm d’aigua que quedaven per sobre el llot. Cal tenir en compte a més, que en aquesta font s’hi reprodueix la població de Triturus marmoratus a més alçada de l’Albera (605msnm). Esperem que aquesta i altres espècies recolonitzin aviat l’indret. També s’hi han plantat varis peus de botons d’or (Ranunculus hederaceus), hidròfit propi del Pirineu, amb la majoria de localitats conegudes situades a l’Albera.
  2. La instal·lació de 2 cartells pedagògics en 2 indrets que reben una forta pressió antròpica que repercuteix negativament en la flora i fauna dels entorns de les ermites de Sant Quirze i St.Silvestre (sobretot per la presència de gossos deslligats que mosseguen exemplars de Testudo hermanni i Mauremys leprosa).
  3. La instal·lació d’una rampa de salvament a la bassa de prevenció d’incendis de St.Silvestre, on queien i s’ofegaven exemplars de Testudo hermanni.

En resum, aquestes actuacions hauran suposat:

  1. La restauració del darrer mulladiu del Pirineu Oriental (esperem poder continuar aviat en aquesta línia i restaurar els següents mulladius,situats ja a la carena culminal, on estava citada Rana temporaria = en perill d’extinció local a l’Albera).
  2. El control de la planta invasora Senecio inaequidens en aquest mateix indret.
  3. La millora de la connectivitat entre les poblacions d’amfibis a banda i banda de la carena de l’Albera marítima.
  4. La sensibilització ambiental en dos dels indrets més freqüentats de l’Albera.
  5. La continuació de les actuacions iniciades per la SCH arran d’un projecte finançat per la Fundació Andrena el 2014 per solventar la mortalitat de fauna en cisternes i aljubs de l’Albera.