Durada:

2017 – …

Objectius:

Referits a l’aprenentatge:

 1. Valorar i estimar el grup de vertebrats més amenaçat del món: els amfibis.
 2.  Descobrir les amenaces que afecten als amfibis.
 3. Entendre i reconèixer la importància dels amfibis dins la xarxa tròfica.
 4. Utilitzar diferents eines per l’estudi i conservació dels punts d’aigua.
 5. Desenvolupar capacitats per realitzar accions encarades a la divulgació dels amfibis.
 6. Opinar i criticar les diferents etapes del projecte per plantejar millores de cara al futur.

Referits al servei:

 1. Identificar i localitzar els punts d’aigua de cada municipi.
 2. Avaluar l’estat de conservació dels punts d’aigua del municipi col·laborant amb el projecte de ciència ciutadana 1.000 punts d’aigua.
 3. Enumerar i classificar les espècies d’amfibis de cada punt d’aigua.
 4. Crear vincles estables entre entitats ambientals, centres educatius, Ajuntaments i propietaris particulars de punts d’aigua.
 5. Integrar l’alumnat en el teixit associatiu de caire ambiental i reconèixer la seva tasca.
 6. Fomentar la participació del jovent en jornades de voluntariat de l’entitat per a la millora d’hàbitats aquàtics.

Àrea geogràfica:

Catalunya

justificació del projecte:

Els amfibis són el grup de vertebrats més amenaçat del món i a Catalunya, igual que a la resta d’Europa, la tendència de les poblacions és a la baixa. Ja sigui indirectament o per efecte paraigua, la seva conservació és bàsica per a molts altres grups de fauna i flora d’aigües continentals.

Els principals factors d’amenaça dels amfibis són la destrucció d’hàbitats i la introducció d’espècies invasores, ambdós problemes sovint causats per simple desconeixement. Per tant, considerem important frenar la creixent desconnexió de l’ésser humà front el medi natural que l’envolta.

El projecte AMPHIBIA vol despertar l’interès del jovent pel respecte, estima i protecció del patrimoni natural que ens envolta, tot coneixent els amfibis autòctons i formant part de la seva conservació.

Descripció del projecte:

El projecte d’educació ambiental AMPHIBIA és un proposta de conservació dels amfibis a través de la divulgació. Es classifica dins els projectes de servei comunitari de l’àmbit medi ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Sorgeix de la necessitat de donar a conèixer i protegir els amfibis, altres espècies aquàtiques i els seus hàbitats. La proposta de Servei Comunitari es basa en que els participants valorin la importància d’aquests animals al seu propi municipi mitjançant estudis, divulgació i conservació. Per una banda, l’alumnat s’endinsa al món dels amfibis i comprèn les seves problemàtiques mitjançant activitats dinàmiques a l’aula. Per l’altra, es fa un servei on els alumnes fan ciència ciutadana prospectant basses i recollint informació, participen creant / millorant una bassa o bé realitzen una campanya d’educació ambiental al municipi.
Aquest projecte busca la complicitat de l’alumnat per tal d’aconseguir objectius relacionats amb la conservació dels amfibis.

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha comptat amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Herpetologia, entitat que neix l’any 1981 amb l’objectiu principal de conservar l’herpetofauna de Catalunya i els seus hàbitats.

El Servei Comunitari es repartirà en 10 hores de sessions teòriques i 10 hores de sessions pràctiques o sortides a camp. L’alumnat s’introduirà al món dels amfibis i es familiaritzà amb la cerca online a través de mapes dels punts d’aigua propers al seu centre educatiu, aprendrà a fer un mostreig d’amfibis seguint una metodologia científica i es conscienciarà sobre les problemàtiques que afecten a aquestes espècies.

Les dades que es recullin en les sessions pràctiques s’introduiran al portal web “1000 punts d’aigua”, creat per l’entitat Paisatges vius, per formar part d’aquesta xarxa de conservació d’hàbitats aquàtics i participar en un projecte de ciència ciutadana. També es compartiran per via telemàtica  els mapes amb l’inventari de basses del poble creats a les sessions teòriques amb la Societat Catalana d’Herpetologia. Aquestes dades serviran per emprendre possibles mesures de gestió en els punts d’aigua que ho requereixin i per apropar el jovent als amfibis i als seus hàbitats, mitjançant les entitats del tercer sector de caire naturalista.

Aquest projecte es du a terme en vuit centres educatius amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat i els Centres de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament.

Altres entitats participants en el projecte:

Finançament:

Entitats AMPHIBIA

Responsable:

Iago Pérez Novo      iagoperez@soccatherp.org

Imatges:

 • FOTOS AMPHIBIA
 • FOTOS AMPHIBIA