Durada:

2012 – 2013

Objectius:

  1. Actualitzar la informació sobre les poblacions d’amfibis que habiten punts d’aigua de Girona i rodalies i elaboració d’un inventari de les espècies presents a cada punt de mostreig.
  2. Establir i proposar els protocols de gestió dels punts d’aigua per tal de mantenir la comunitat batracològica i afavorir la biodiversitat.
  3. Proposar al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona les actuacions necessàries per tal de naturalitzar i restaurar els punts d’aigua del municipi que ho requereixin.
  4. Arribar a un acord verbal o escrit amb propietaris de dues finques on hi ha basses, per poder fer-les també aptes per als amfibis.

Tot això amb la finalitat de conèixer millor i preservar la comunitat d’amfibis que habita les basses urbanes i periurbanes de la ciutat.

Àrea geogràfica:

En aquest estudi s’han mostrejat un total de 10 punts d’aigua situats al municipi de Girona, dins la quadrícula UTM 10×10 km. 31TDG84.

Descripció del projecte:

El projecte promou l’estudi i la conservació de les poblacions d’amfibis que habiten les basses periurbanes i urbanes de la ciutat de Girona (Catalunya, NE d’Espanya). S’han fet mostrejos constants de les basses durant un any, especialment per actualitzar la informació sobre les poblacions d’amfibis de la zona i obtenir dades per a una futura conservació. Els mostrejos han estat auditius i visuals. S’han mesurat alguns paràmetres fisicoquímics de l’aigua. S’ha aconsellat al Departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Girona quina hauria de ser la gestió de les basses d’espais públics, per a la conservació de les espècies presents en cada cas. S’ha pactat un acord amb els propietaris de dues finques on hi ha basses interessants per a les poblacions properes d’amfibis. Aquestes mesures han permès que les basses ja existents serveixin com a punt de reproducció per a les poblacions adjacents.

Altres entitats participants en el projecte:

Cap.

Finançament:

Responsables:

Imatges: