Butlletí 21

portadabulleti21dos

Estudi per a la conservació de la biodiversitat d’amfibis a les basses urbanes i periurbanes de  Girona. Per Iago PÉREZ-NOVO btn-pdf
Més dades sobre miasi produïdes per Lucilia bufonivora Moniez, 1876. Per Oscar J. ARRIBAS i Xavier RIVERA  btn-pdf
Un nou cas de melanisme a Calotriton asper. Per Oscar J. ARRIBAS i Xavier RIVERA  btn-pdf
Nova població de Salamandra salamandra a la plana vallesana. Per Daniel FERNÁNDEZ GUIBERTEAU i José Luis BLANCO GONZÁLEZ  btn-pdf
Efectes d’un incendi forestal sobre la població de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) al bosc de l’Amigó (Badalona, Catalunya). Per Josep Antoni MELERO; Xavier RIVERA i Jesús Gerardo SIMÓN  btn-pdf
Patrons de coloració de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) a Catalunya i a Europa. Colour pattern of Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) in Catalonia and Europe. Per David DONAIRE, Xavier RIVERA i Daniel FERNÁNDEZ  btn-pdf
Hipótesis sobre el origen y función del patrón de coloración y de las estrategias reproductivas en el género Salamandra Laurenti, 1768. Xavier RIVERA, David DONAIRE-BARROSO i Oscar ARRIBAS btn-pdf
La mortalitat d’hèrptils en cisternes, pous i altres dispositius subterranis: Dades preliminars. Joan FERRER-RIU, Ferran AGUILAR-ANTON, David BAJOZ-NOGUÉS, Daniel FERNÁNDEZ-GUIBERTEAU, Eduard FILELLA-SUBIRÀ i Pep ROCA-ELIAS  btn-pdf
Altitudes notables en Lacerta bilineata, Hierophis viridiflavus y Timon lepidus. Oscar J. ARRIBAS  btn-pdf
La muerte misteriosa de un Lacerta bilineata adulto. Oscar J. ARRIBAS  btn-pdf
Autotomía caudal en las lagartijas de alta montaña de los Pirineos (Iberolacerta Arribas, 1997). Oscar J. ARRIBAS  btn-pdf
Albinismo y melanismo en Iberolacerta  Arribas, 1997: Revisión y nuevos casos. Oscar J. ARRIBAS  btn-pdf
¿Cuál es la verdadera época de cópula en Iberolacerta (Pyrenesaura) spp.?. Oscar J. ARRIBAS  btn-pdf
Un caso de autourofagia en la lagartija pallaresa, Iberolacerta aurelioi (Arribas, 1994). Juan FERNÁNDEZ i Oscar ARRIBAS  btn-pdf
Growth, sex-dimorphism and predation pressure in the Batuecan Lizard, Iberolacerta martinezricai (Arribas, 1996). Oscar J. ARRIBAS btn-pdf
Aproximació a l’origen peninsular de les Hemorrhois hippocrepis recentment arribades a les Illes Balears a partir de l’extracció i seqüenciació del gen citocrom B de diversos exemplars. Nil TORRES ORRIOLS  btn-pdf
Nueva cita para la distribución de Daboia mauritanica en el Rif, Marruecos. Juan A. M. BARNESTEIN; Juan Pablo GONZÁLEZ DE LA VEGA i Francisco JIMÉNEZ-CAZALLA  btn-pdf
Normes de publicació  Normes de publicacio

One thought on “— Butlletí 21

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà.