INFORMACIÓ DE PARTIDA
Municipi___Lliçà d’Amunt (Vallès Oriental)
Superfície3 ha
Superfície dins XN20000 ha
Altres figures de proteccióInventari de zones humides de Catalunya
Tipus de propietariAjuntament
Vigència del contracte2020-2025
Espècies d’amfibis presentsTòtil, gripauet de punts, gripau comú, gripau corredor, reineta, granota verda
Espècies d’amfibis potencialsSalamandra, tritó verd, gripau d’esperons
Altres espècies amb interèsLlúdriga, martinet menut, rascló, teixidor, balquer, boscarla de canyar

Valors naturals

La bassa de Can Dunyó fou construïda el 2013 com a bassa de laminació de les aigües d’escorrentia superficial del polígon industrial de Can Montcau. Fruit d’aquesta obra, es va crear un important reservori de biodiversitat a la plana al·luvial del Tenes, que s’ha vist degradada els darrers anys per una manca de gestió específica.

Els primers anys després de la seva construcció, la bassa presentava aigües cristal·lines i assecament estival, amb absència de peixos i altres espècies al·lòctones. Això va portar a una gran diversitat de macròfits i la conseqüent presència d’aus adaptades a aquest escàs hàbitat a la plana vallesana. Així mateix, aquestes comunitats són vitals per la reproducció d’amfibis i macroinvertebrats.


Valors socioculturals

Can Dunyó destaca pel seu valor social com a espai de lleure a la població de Lliçà d’Amunt i la resta de pobles de la Vall del Tenes. La finca es troba a la vora del camí fluvial del Tenes, on existeix un important volum de passejants. Això configura una oportunitat en termes de sensiilització ambiental, en tant que moltes de les accions que hi desenvolupem poden tenir un impacte elevat.


REPTE DE CONSERVACIÓ
  • Restablir les aigües cristal·lines de la bassa per a l’òptima proliferació dels macròfits. Aquest fet serà només possible amb una correcta gestió dels sediments i de la fauna al·lòctona introduïda. Creiem vital que hi hagi un assecatge estival i que, per tant, la majoria d’anys la bassa tingui caràcter temporal. Aquests aspectes es desenvolupen més endavant en el document.
  • Restaurar algunes bassetes temporals per garantir la reproducció d’espècies com el gripau corredor.
  • Potenciar l’establiment d’un bosc de ribera madur, mitjançant la restauració i gestió de salzedes i alberedes, principalment.
  • Crear prats de teròfits biodiversos, en combinació en algunes zones amb arbres en format devesa. Els hàbitats herbacis són dels  més amenaçats en el context vallesà i la seva potenciació és clau en el projecte.
  • Augmentar el valor ecosistèmic de la pineda de Can Dunyó, tot eliminant les espècies al·lòctones i duent a terme una correcta gestió forestal.
FOTOGRAFIES

Clica aquí per descarregar el pla de gestió de la finca
Si vols fer voluntariat a Can Dunyó escriu-nos un correu electrònic a sch@soccatherp.org o segueix les crides de voluntariat a voluntariatambiental.cat!