INFORMACIÓ DE PARTIDA
Municipi___Lladurs (Solsonès)
Superfície14 ha
Superfície dins XN200014 ha
Altres figures de protecció
Tipus de propietariPrivat
Vigència del contracte2020-2025
Espècies d’amfibis presentsTòtil, granoteta de punts, gripau comú, reineta, granota verda, salamandra
Espècies d’amfibis potencialsGripau d’esperons, gripau corredor
Altres espècies amb interès

Valors naturals

A la finca de Casa Albets s’hi troben representats un ventall d’hàbitats naturals amb un gran valor ecosistèmic per als diferents grups de fauna autòctona de la zona. En primer lloc trobem diversos punts d’aigua, en estat de conservació variable, entre els quals una bassa propera al mas, una excavació antiga que intercepta aigües d’escorrentia i una font amb safareig i abeurador. Tots aquests espais requereixen d’una restauració per a habilitar-los com a punt de reproducció d’amfibis i d’altres grups associats a ambients humits.

Els entorns immediats de la masia es configuren en forma de mosaic agroforestal, amb conreu ecològic de cereals, amb marges ben estructurats i potents. També trobem nombrosos murs de pedra seca, alguns de força notables com per exemple els de les parets de la bassa principal.

Al sud de la finca trobem una baga boscosa, formada per espècies com la pinassa (Pinus nigra), el pi roig (Pinus sylvestris), roure de fulla petita (Quercus faginea), carrasques (Quercus rotundifolia) i, en menor mesura, blades (Acer opalus) i aurons negres (Acer monspessulanum); també hi ha exemplars testimonials de serveres (Sorbus domestica), cirerers (Prunus avium), pomeres (Malus domestica) i pereres silvestres (Pyrus communis). Al nord de la finca, trobem també alguns retalls de bosc més termòfil, conformats per alzinars i pinedes.


Valors socioculturals

El mas principal és un tresor patrimonial, datat del segle XI, que ha passat de
pares a fills durant segles, fins avui. Des que els Albets es van establir al Solsonès, la casa ha vist passar infinitats de vides fins a arribar a l’actual propietària, encara de cognom Albets. És una masia tradicional catalana de molta solera, d’aspecte imponent. Associat a la masia trobem la font d’Albets, una surgència natural que brolla aigua tot l’any, amb un abeurador sense datar.

Actualment Casa Albets és un hotel ecològic i familiar que acull visitants d’arreu de Catalunya.


REPTE DE CONSERVACIÓ

L’objectiu principal de la gestió en custòdia de la finca és la conservació de la biodiversitat de la finca, potenciant especialment la comunitat d’amfibis, tot creant sinergies entre el negoci familiar i la conservació dels llurs valors naturals. Les diferents actuacions s’engloben en els següents objectius:

  • Restauració dels punts d’aigua i recuperació del potencial quant a comunitats aquàtiques.
  • Construcció i conservació de marges i murs de pedra sec, per tal de potenciar hàbitat per rèptils.
  • Millora florística dels espais seminaturals, especialment al voltant de la casa.
  • Gestió forestal per tal d’incrementar la diversitat florística i la resiliència de les forests.
  • Altres: potenciació de poblacions d’insectes, de ratpenats, hacking de rapinyaires, etc.
FOTOGRAFIES

Si vols fer voluntariat a Casa Albets escriu-nos un correu electrònic a sch@soccatherp.org o segueix les crides de voluntariat a voluntariatambiental.cat!CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR EL PLA DE GESTIÓ DE LA FINCA