1.Determinar el contorn de la bassa.
Amb l’ajuda d’una corda, per exemple. Per donar-li un aspecte més natural y ecològic és preferible donar-li formes simples.

2. Aplanar i nivellar.
Treure les pedres, tapar els forats, etc, per aconseguir una superfície llisa i continua.

3. Cavar el clot.
És imprescindible deixar un marge pel fixat final de la membrana impermeabilitzant.

4. Extendre la manta.
Desenrotllar i extendre la manta “prefabricada”. Adaptar-la amb compte a la forma de la bassa. Fixar-la als laterals provisionalment amb qualsevol pes.

5. Omplir la bassa amb aigua.
Al omplir-la la membrana s’acabarà d’adaptar agafant la forma definitiva. És el moment de retallar els sobrants dels laterals i a continuació ja podem fer el fixat definitiu.

6. Decoració.
Ara és el moment de la decoració final, posant plantes, etc.

water-icon-25