CURS D’INTRODUCCIÓ A L’HERPETOLOGIA
Els Amfibis i els Rèptils dels Països Catalans
Identificació, classificació, distribució, biologia i conservació
del 4 al 18 d’octubre de 2010 (de 19,30 a 21h)

Curs organitzat per: Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) i
Lliga per la Defensa del Patrimoni Natural (DEPANA)

MES INFORMACIÓ: cartell_CURS_HERPETOLOGIA