ACTIVITAT 1 (sessió 1). el món dels amfibis
ACTIVITAT 2 (SESSIONS 2 I 3). DIVERSITAT I IDENTIFICACIÓ
ACTIVITAT 3 (SESSIÓ 4). HÀBITATS MÉS PROPERS
  • Presentació digital. A3_Punts d’aigua
  • Vídeo. A3_Vídeo 1000 punts d’aigua (disponible a la caixa de material)
ACTIVITAT 4 (SESSIONS 5 I 6). PRINCIPALS AMENACES
ACTIVITAT 5 (SESSIONS 6 I 7). MOSTREIG I ESTUDI
ACTIVITAT 6 (SESSIÓ 8). CONSERVACIÓ I BENEFICIS
ACTIVITAT 7 (SESSIONS 9 I 10). EDUCACIÓ AMBIENTAL
  • Presentació digital. A6_Educació ambiental
  • Vídeo. A7_Vídeo Life Tritó del Montseny (disponible a la caixa de material)