Un dels principals problemes de conservació de la tortuga careta (Caretta caretta) ha estat la interacció pesquera. Abans de ser una espècie protegida, el seu consum era conegut. Les closques es feien servir com a ornament i era habitual trobar-ne a les cases de pescadors o patrons. En aquest cas, la Societat Catalana d’Herpetologia fa uns anys va recollir, d’una casa familiar del Maresme, tres escuts procedents de la donació d’un pescador a principis dels anys 60.


Actualment per sort, la legislació no permet ni el comerç ni la tinença de cap espècie de tortuga marina, ni de les seves restes. Ara seran donats al Museu de Ciències Naturals de Barcelona amb finalitats d’educació ambiental.