INFORMACIÓ DE PARTIDA
Municipi___Les Planes d’Hostoles (Garrotxa)
Superfície213 ha
Superfície dins XN2000213 ha
Altres figures de protecció
Tipus de propietariPrivat
Vigència del contracte2021-2026
Espècies d’amfibis presents

Tòtil, salamandra, tritó verd, gripau comú, granoteta de punts,
reineta, granota pintada, granota verda, tritó palmat
Espècies d’amfibis potencials
Altres espècies amb interèsVidriol, escurçó pirinenc, serp llisa meridional, serp d’esculapi, serp d’aigua,
serp de collaret, llangardaix ocel·lat, serp verda, sargantaner gros,
sargantana roquera, sargantana iberoprovençal; cranc de potes blanques,
escorpí groc, escorpi negre de potes blanques i escorpí cec

Valors naturals

La finca de Mas el Siubès es troba situada en un terreny eminentment forestal, format per comunitats força diverses, on destaquen les forests de roure martinenc i alzina, amb nuclis de pi blanc  i pi roig sobre els terrenys menys profunds i solana; amb presència secundaria de surera. En l’àmbit herpetològic, és una zona privilegiada, ja que trobem una mitjana de temperatures relativament alta però també una elevada pluviometria, fet que provoca que sigui una de les zones de Catalunya amb major diversitat.

A la finca s’hi troben representats un ventall d’hàbitats (i microhàbitats) amb un gran valor ecosistèmic per als diferents grups de fauna autòctona de la zona, especialment per les comunitats d’amfibis i rèptils, destacant els punts d’aigua (una font amb safareig i abeurador), murs de pedra seca, feixes de conreu que envolten la masia, alzinars i rouredes, entre d’altres.

Al voltant del mas hi ha diverses feixes de prats, d’uns 25.000 m2 en total, que no s’han llaurat durant anys i que el bosc i la ginesta estan engolint. Quatre d’aquestes feixes (6.000 m2 ) sí que es desbrossen anualment diverses vegades per evitar l’establiment del bosc i propiciant el desenvolupament d’una comunitat herbàcia força heterogènia, amb diverses espècies del gènere Centaurea i orquídies, com Himantoglossum robertianum, Ophrys catalaunica, entre moltes altres.

A 140 metres a l’oest del mas, hi ha una font que dóna aigua a un safareig i a una bassa d’antiga creació (quan s’explotava la finca activament, fa més de 100 anys) amb uns 60 m2 de superfície. Actualment aquesta ofereix un punt de reproducció per a la comunitat d’amfibis de la finca, i serveix d’abeurador per a senglars, cabirols, etc. En èpoques de pluja apareixen nombrosos afloraments d’aigua que es mantenen durant uns pocs dies o setmanes, sent insuficients per a la reproducció d’aquest grup de fauna fora d’aquest punt.


Valors socioculturals

A la finca hi ha una masia del segle X rehabilitada com a restaurant, que ofereix una experiència de turisme respectuós amb el medi ambient. L’edificació està situada en un promontori central i està envoltada de diverses feixes de conreu amb marges forestals.

Una de les primeres referències del Siubès la tenim el 30 de setembre de 1277, quan Ramon de Suibès, sabater de Girona, defineix al seu pare Pere de Suibès, de les Encies, la seva llegítima sobre el mas Suibès (Arxiu de la Corona d’Aragó).


REPTE DE CONSERVACIÓ

L’objectiu principal de la gestió en custòdia de la finca és la conservació de la biodiversitat de la finca, potenciant especialment la comunitat d’amfibis. Les diferents actuacions s’engloben en els següents objectius:

  • Recuperació i manteniment de la font i els seus hàbitats aquàtics: a l’oest del mas troobem encara avui en dia la font del Siubès, que antigament regava diverses feixes de conreu. La font raja aigua bona part de l’any, i té annex un petit safareig-abeurador d’uns 4 m3, d’una bellesa patrimonial rellevant. Aquesta cubeta, un cop s’omple, aboca l’aigua a través d’un senzill sobreeixidor cap a una bassa de reg, també molt antiga, d’uns 40 m2 i uns 4 metres d’alçada. Ambdues estructures d’acumulació d’aigua encara funcionen avui en dia però ho fan de manera parcial. El safareig petit no acumula aigua per sobre dels 40-50 cm per filtracions a les parets, no permetent que la bassa principal s’ompli del tot. A més a més, la bassa principal també presenta filtracions principalment degut a una gran esquerda a la paret.
  • Construcció d’una segona bassa per amfibis: a la zona nord de la finca, es vol crear una bassa per amfibis al límit inferior de les feixes, a partir d’una excavació antiga que intercepta aigües d’escorrentia del flanc nord de la finca. Aquesta bassa serviria per abeurar el bestiar de la finca i com a lloc immillorable de reproducció d’amfibis..
  • Recuperació de prats de dall i pastures: bona part de les antigues feixes del Siubès estan avui en dia cobertes de bosc. Per tal d’incrementar la biodiversitat es cercarà recuperar antigues feixes agrícoles que existien fa escassos 70-80 anys. A la majoria d’aquestes zones cal una poda i tala intensa dels arbres, principalment alzines, per realitzar un manteniment posterior amb desbrossadora de mà. Per tal de disminuir les passades amb aquesta darrera, és interessant introduir pastura de dent en aquestes zones, que ens estalviarà molta feina de manteniment.
  • Altres elements: construcció d’estructures de pedra seca per reforçar els marges, creació d’una llenyera com a refugi de fauna invertebrada i vertebrada, plantació d’arbres fruiters tradicionals, delimitació perimetral de la finca en custòdia, Creació d’un jardí de plantes aromàtiques, etc.
FOTOGRAFIES
Galeria FotogrÀFICA

Si vols fer voluntariat al Siubès, escriu-nos un correu electrònic a sch@soccatherp.org o segueix les crides de voluntariat a voluntariatambiental.cat!


CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR EL PLA DE GESTIÓ DE LA FINCA