Durada:

Estiu i tardor del 2020. 1 i 2 d’Agost es van fer dues importants jornades de voluntariat.

Objectius:

  1. Restablir la dinàmica ecològica de les basses de Can Llac (Massís de les Gavarres) mitjançant l’eradicació del cranc americà, el sanejament de llots i la plantació de planta aquàtica autòctona.

Àrea geogràfica:

Santa Cristina d’Aro, EIN Les Gavarres.

Descripció del projecte:

El projecte té com a objectiu principal recuperar la funcionalitat ecològica dels dos punts d’aigua de la finca de Can Llac, situada al massís de l’EIN Les Gavarres, al municipi de Santa Cristina d’Aro (Baix Empordà). Can Llac és un mas aïllat al mig del massís de Les Gavarres (UTM: 31T 498034E, 4636204N) que disposa d’un parell de punts d’aigua estratègics a nivell ecològic i que es trobaven infestats d’una espècie al·lòctona invasora, el cranc roig americà (Procambarus clarkii), afectant especialment a les poblacions locals d’amfibis. La naturalesa estratègica d’aquests punts és degut tant a la seva situació geogràfica – hi ha pocs punts d’aigua de bona entitat i propers – com a la diversitat d’hàbitats terrestres que es troben al voltant de la masia. La presència no només de boscos – que marquen el caràcter del Massís de les Gavarres – sinó també de camps, fa especialment important aquests punts d’aigua, ja que permeten la presència d’espècies de zones obertes tot i la discontinuïtat amb les de la plana de la Selva. El projecte consta de jornades de voluntariat, tasques tècniques de trampeig, replantació de macròfits i posterior seguiment i si cal reactuació per assegurar la desaparició del cranc de les basses.

Altres entitats participants en el projecte:

wfd

Finançament:


RESPONSABLe:

Eudald Pujol Buxó    epujolbuxo@soccatherp.org

Imatges: