Hem acabat definitivament el projecte per millorar la biodiversitat a Can Parcala (Cabrera de Mar). Can Parcala és una finca propietat de la Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis, qui delega la gestió diària a la Fundació el Maresme, que treballa en la inserció laboral de persones amb discapacitat intel·lectual. També tenen un conveni amb Depana, que actua per a la defensa l’estudi i la conservació del patrimoni natural, i la qual hi realitza jornades de formació i educació ambiental, així com cursos per a tècnics i professionals.

Des del 2019 la finca col·labora amb el Parc de la Serralada Litoral (PSL) i la Societat Catalana d’Herpetologia en el projecte de recuperació del gripau d’esperons al Parc i al Baix Maresme, i ja s’hi han alliberat més de 4.000 capgrossos.

Aquest hivern la SCH va redactar un projecte de millora de la biodiversitat de la finca, que va obtenir una subvenció del Departament de Territori i Sostenibilitat. Des de llavors, ens hem encarregat de la selecció de les empreses, la coordinació general i la direcció d’obres d’aquest projecte tan ambiciós.

Les actuacions realitzades que s’han acabat d’executar a finals d’octubre han inclòs:

  1. La restauració de la bassa de terra malmesa, creant tres espais o ambients (de S a N): un d’aigües profundes permanent o quasi permanent, un d’aigües poc profundes de caràcter més temporal, i un ambient de prat humit inundable de manera esporàdica, o després de pluges d’una certa intensitat. A càrrec d’Aprèn Serveis Ambientals.

2. El tancament perimetral amb fusta i malla interior anti-senglar i la instal·lació d’un apantallament o hide per observar la fauna de la bassa. A càrrec de la Fundació el Maresme.

3. Realització d’un plafó informatiu sobre els valors naturals de Can Parcala i la seva importància. El podeu consultar fent clic aquí. A càrrec de la SCH.

4. L’eliminació d’espècies al·lòctones i la re-vegetació amb hidròfits (Potamogeton pusillus, P. nodosus, Chara braunii), helòfits (Eleocharis palustris) i higròfits pròpis de la zona. A càrrec de Rebrot Jardiners i els botànics Moisès Guardiola i Cèsar Gutiérrez, experts en la flora de la Serralada Litoral.

5. La construcció d’un mur de pedra seca de 25 metres. S’ha utilitzat pedra llicorella angulosa, que es troba en total harmonia amb la geologia de la finca. A la zona superior s’ha afegit també sauló a les petites depressions entre pedres i s’hi han plantat crespinells (Sedum sediforme) per augmentar la naturalització del mur. A càrrec de la SCH.

6. La instal·lació de nou caixes niu i de refugi per a quiròpters, i d’una d’una caixa niu d’òliba. A càrrec del biòleg Eudald Pujol.

7. La construcció de dues vedrunes per fomentar la població de conills a la finca. A càrrec del biòleg Eudald Pujol.

8. La construcció d’una rampa de pedra naturalitzada al safareig, per facilitar la sortida dels amfibis que hagin anat a reproduir-se, així com altra petita fauna que hi hagi pogut caure accidentalment. A càrrec de la SCH.

De moment ja ens han visitat el gripau comú, el tòtil, la sargantana bruna i molts insectes, sobretot odonats!

Gràcies a totes les persones que han format part del projecte, la vostra implicació, experiència i professionalitat han fet possible assolir tots es objectius que ens vam proposar. Ha estat un plaer!

Actuacions cofinançades per: