Aquestes fitxes de camp han estat creades per tal d’aprendre a identificar totes les espècies de rèptils de Catalunya lligades a ambients aquàtics. Les podreu consultar en format pdf des del mòbil o inclús imprimir-les i utilitzar-les com a guia de camp.

Es troben dins del marc del projecte “Herpetofauna i Bioseguretat“, realitzat amb l’ajut de:

.