Aquestes fitxes de camp han estat creades per tal d’aprendre a identificar totes les espècies de rèptils terrestres de Catalunya. Les podreu consultar en format png i pdf des del mòbil o inclús imprimir-les i utilitzar-les com a guia de camp.

Es troben dins del marc del projecte “Consciència Herpetològica“, realitzat amb el suport de:

.

Per a completar els vostres coneixements sobre l’herpetofauna de Catalunya podeu fer un cop d’ull a les fitxes d’identificació de les espècies d’amfibis i de rèptils aquàtics.