Estarem molt agraïts si ens envies alguna foto d’algun hèrptil. Aquesta ens servirà per actualitzar la web i afegir-la a l’apartat dels Amfibis i Rèptils dels Països Catalans que aviat es podrà consultar a la web. És important que ens possis la zona geogràfica de l’exemplar, l’any i l’autor.
.
Ens pots enviar la foto a l’ e-mail de la Societat:  sch@soccatherp.org
.

Moltes gràcies!

3901-1