Autors: Alejandro García-Salmerón, Joan Maluquer-Margalef, Xavier Rivera i Eudald Pujol-Buxó

Data de publicació: 29/04/2022

EAN: 9788418096341

Preu: 22 euros

Imatges de la guia:

Resum: Recentment s’ha publicat una nova guia de camp dels amfibis dels Països Catalans que forma part de la col·lecció Maluquer de l’editorial Brau. Principalment, es divideix en dos blocs, els apartats introductoris i les fitxes d’identificació tant de les espècies d’autòctones com de les introduïdes.

Fullejant les primeres pàgines es pot aprendre, amb un llenguatge entenedor, tot un seguit d’aspectes de la història vital dels amfibis que moltes vegades passa de puntetes a la majoria de guies; es tracta l’origen dels amfibis, els sentits, la reproducció, la vida i la mort, entre altres. A més s’han elaborat dues claus d’identificació il·lustrades de postes i larves que ben segur seran d’utilitat durant les sortides camp.

El segon bloc es caracteritza per la gran quantitat de fotografies fetes al camp sobre un fons blanc que mostren tots els estadis de desenvolupament (postes, larves, juvenils i adults) de cadascuna de les espècies d’amfibis. Un dels principals objectius de l’obra és facilitar la identificació dels anurs i els urodels de la regió, per això es disposa de sis pàgines per espècie. A cada fitxa s’indica el nom científic i el comú, afegint quan s’escau altres noms catalans i aranesos; també es detalla la descripció de cada estadi, l’hàbitat, la biologia, la distribució i les variacions geogràfiques, l’estat de conservació i alguna curiositat.

Aquesta guia de 192 pàgines és resultat del treball durant més de dos anys, on s’ha comptat amb la col·laboració de múltiples entitats i particulars gràcies als quals no haurien estat possibles molts dels continguts. L’aspiració del llibre és la d’esdevenir una eina útil tant per als principiants en el món de la batracologia com per als qui en són coneixedors més avançats.

Making-of fotogràfic:

Com aconseguir-la: Es pot comprar assistint a la majoria d’activitats que programa la SCH (pregunta amb la teva inscripció). També a tendes especialitzades com l’Oryx, Fnac, Casa del Libro o Altaïr, entre d’altres.