Durada:

2018 – 2019

Objectius:

  1. Augmentar el coneixement sobre l’herpetofauna en la població en general, i especialment a les persones que participen en projectes de voluntariat en ecosistemes aquàtics, portant a terme actuacions de formació i sensibilització ambiental.
  2. Dotar d’eines i recursos a la ciutadania per augmentar el coneixement sobre l’herpetofauna, posant especial atenció a una de les seves amenaces, les malalties emergents, i la necessitat de seguir protocols de bioseguretat.

Àrea geogràfica:

Catalunya

Descripció del projecte:

Aquest projecte pretén generar eines educatives i fer activitats formatives entorn l’herpetofauna que habita als nostres cursos fluvials i basses. També vol posar especial èmfasi en les bones pràctiques de les persones usuàries d’aquests espais per evitar l’expansió i proliferació de malalties emergents: no manipular animals en cas de no tenir autorització de captura científica i aprendre a aplicar el protocol de bioseguretat adequadament, desinfectant tot el material de camp.

És un projecte pràctic i de caire formatiu, on es vol donar a conèixer a la ciutadania aquesta problemàtica creixent que amenaça als amfibis a tot el món mitjançant material educatiu com un tríptic informatiu, fitxes de les diferents espècies d’amfibis i rèptils que es poden trobar a basses i ambients fluvials, claus dicotòmiques per a la identificació de postes i larves , i fins i tot una App del projecte 1000 punts d’aigua, on s’hi integrarà tot aquest material. Les activitats formatives i d’educació ambiental a realitzar són molt variades: des de cursos tècnics d’identificació d’amfibis  i rèptils a sortides herpetològiques, passant per formacions per a grups de voluntaris del projecte rius, on els participants es sensibilitzaran envers aquest grup de fauna i n’augmentaran el seu coneixement, per així aprendre a respectar-los i, en definitiva, a conservar-los.

Altres entitats participants en el projecte:

Finançament:

 

Responsable d’Associació Hàbitats:

Estela Anglada

Responsable de la SCH:

Responsable de Paisatges Vius:

Guillem Mas

Imatges: