Una clau dicotòmica consta d’un conjunt de descripcions breus dels organismes (sobretot morfològiques), que permeten identificar l’espècie a la qual pertanyen mitjançant successives opcions presentades de dos en dos, de manera que a cada pas es tria una (la que coincideix amb les característiques de l’organisme que es pretén identificar).

Les següents claus dicotòmiques han estat creades per tal d’identificar correctament a quina espècie d’amfibi pertanyen les postes i larves que ens podem trobar als nostres ecosistemes aquàtics.

Es troben dins del marc del projecte “Herpetofauna i Bioseguretat“, realitzat amb l’ajut de:

POSTES

Si has trobat una posta d’amfibi i vols identificar l’espècie pots fer servir la clau dicotòmica de postes d’anurs.

.

LARVES/CAPGROSSOS

Si has trobat una larva d’amfibi i vols identificar l’espècie pots fer servir la clau dicotòmica de larves d’anurs i urodels.

.

Si voleu conèixer més sobre les espècies d’amfibis de Catalunya feu clic a sobre i consulteu les seves fitxes descriptives!