Aquestes fitxes de camp han estat creades per tal d’aprendre a identificar totes les espècies d’amfibis i rèptils de Catalunya lligades a ambients aquàtics. Les podreu consultar en format pdf des del mòbil o inclús imprimir-les i utilitzar-les com a guia de camp.

Es troben dins del marc del projecte “Herpetofauna i Bioseguretat“, realitzat amb l’ajut de:.

Si voleu aprendre a diferenciar totes les postes i larves/capgrossos dels nostres amfibis feu clic a sobre i consulteu les seves les claus dicotòmiques que hem creat!