Durada:

2018 – 2019

Objectius:

  1. Creació d’un nou punt de reproducció per la conservació in extremis de les poblacions locals de tritó verd (Triturus marmoratus), Salamandra (Salamandra salamandra), reineta (Hyla meridionalis) i gripau corredor (Epidalea calamita).
  2. Augment de la superfície d’hàbitat prioritari “Llacunes i basses temporànies Mediterrànies “(3710 *).
  3. Extirpació d’espècies invasores dels voltants (Opuntia ficus-indica i Arundo donax) i substitució d’aquestes espècies per espècies arbustives autòctones (Crataegus monogyna, Prunus spinosa, Vitex agnus-castus).
  4. Plantada d’espècies d’interès aquàtic (Ranunculus aquatilis, Potamogeton sp., Phragmites australis).
  5. Evitar la introducció d’espècies al·lòctones i, si apareixen, impedir la seva permanència.
  6. Seguiment científic de les tendències poblacionals d’amfibis de tota l’àrea propera a la bassa durant i després de l’actuació.
  7. Sessions d’educació ambiental per crear consciència sobre les problemàtiques de la pèrdua d’hàbitats aigües i biodiversitat.

Àrea geogràfica:

Puig de les Bateries, a Sant Feliu de Guíxols (GIRONA)

Descripció del projecte:

Creació d’un nou punt de reproducció per amfibis, amb l’objectiu de conservar in extremis les poblacions locals de tritó verd (Triturus marmoratus), Salamandra (Salamandra salamandra), reineta (Hyla meridionalis) i gripau corredor (Epidalea calamita) de la zona nord de Sant Feliu de Guíxols. El punt es crearà per que quedi inclòs dins de l’hàbitat prioritari «Llacunes i basses temporànies Mediterrànies». Es pretén acompanyar l’actuació amb l’extirpació d’espècies vegetals forànies i plantació d’autòctones per la major idoneïtat de l’hàbitat i per ajudat també a la conservació de l’ecosistema d’aigua dolça al complet. Es farà un seguiment científic d’amfibis a la zona per fer una valoració completa de l’estat de les poblacions, localitzar altres possibles punts d’actuació, i estimar l’efectivitat de la creació de la bassa durant el primer any de vida.
 

Altres entitats participants en el projecte:

2019080216083536494

Finançament:

libera-logo-principal-700

Responsable:

Eudald Pujol Buxó     epujolbuxo@soccatherp.org

Imatges: