El declivi global dels amfibis és un dels majors reptes als que ha de fer front la comunitat conservacionista actualment.

De les més de 8.000 espècies descrites, un terç es troben el perill d’extinció i gairebé la meitat de les poblacions estan davallant, per aquesta raó són el grup de vertebrats més amenaçat del món. Aquesta situació es deu principalment a la retroalimentació positiva entre diversos factors d’amenaça com la destrucció i fragmentació de l’hàbitat, les espècies invasores, les malalties infeccioses o el canvi climàtic

Les malalties emergents (o infeccioses) són aquelles que han augmentat la incidència, la virulència o el rang geogràfic, han desplaçat els hostes o han evolucionat recentment noves soques. Quan els brots d’una malaltia infecciosa es generalitzen, amb una mortalitat massiva, es considera una epidèmia. En el cas dels amfibis, el fong quitridi del gènere Batrachochytrium (amb les espècies B. dendrobatidis (Bd) i B. salamandrivorans (Bsal) és el que més problemes representa, causant mortalitats massives arreu del món. Tanmateix també són susceptibles a altres agents com virus (p.ex. els Iridovirus (Ranavirus spp.)), bacteris (p.ex. Aeromonas hydrophila), cnidaris (p.ex. Myxozoan sp.), trematodes (p.ex. Ribeiroia ondatrae) o pseudofongs (p.ex. Saprolegnia ferax).

Per donar a conèixer aquesta problemàtica i traslladar a tots els públics què podem fer al respecte, hem col·laborat en la realització del següent tríptic juntament amb l’Associació Hàbitats i Paisatges Vius.

Es troba dins del marc del projecte “Herpetofauna i Bioseguretat“, realitzat amb l’ajut de:

Us podeu descarregar el tríptic en format pdf fent clic aquí