INFORMACIÓ DE PARTIDA
Municipi___Vilanova de Sau (Osona)
Superfície28 ha
Superfície dins XN20000 ha
Altres figures de proteccióZona d’influència de l’EIN de les Guilleries-Savassona
Tipus de propietariPrivat
Vigència del contracte2021-2026
Espècies d’amfibis presentsTòtil, salamandra, gripau comú
Espècies d’amfibis potencialsTritó verd, tritó palmat, gripau corredor, granoteta de punts, reineta, granota verda, granota roja
Altres espècies amb interèsVidriol, escurçó pirinenc, serp llisa meridional, serp d’esculapi, serp d’aigua, serp de collaret, llangardaix ocel·lat, serp verda, sargantaner gros, sargantana roquera, sargantana iberoprovençal

Valors naturals

La finca de Mas Francesc té una representació de diversos ambients. La seva naturalesa geològica és àcida, formada per quarsites que generen uns terrenys sorrencs però fèrtils. A nivell forestal hi ha un bosc força divers format principalment per roure martinenc i alzina, amb nuclis de pi roig sobre els terrenys menys profunds; en una obaga hi ha una castanyeda per la que passa un petit rierol que porta aigua tot l’any. Al fons de la vall s’hi va realitzar una repoblació de plataners i pollancres híbrids.

Al voltant del mas hi ha diverses feixes de prats que no s’han llaurat durant anys, excepte un que es llaura anualment dues vegades i que té força diversitat d’herbàcies degut a que no se’n fa aprofitament; finalment, hi ha dues feixes d’uns 10.000 m2 que s’han llaurat periòdicament per evitar l’establiment del bosc, propiciant l’establiment d’una comunitat herbàcia força diversa i pròpia dels conreus, amb espècies poc comunes com els blauets (Centaurea cyanus) o els pensaments (Viola tricolor).

Davant del mas hi ha una bassa de recent creació amb uns 55 m2 (bassa principal) de superfície, amb la finalitat d’oferir un punt de reproducció per a la comunitat d’amfibis de la finca; en èpoques de pluja apareixen nombrosos afloraments d’aigua que es mantenen durant uns pocs dies o setmanes, sent insuficients per a la reproducció d’aquest grup de fauna. També trobem una just darrer, més petita. Fins ara s’hi han detectat 5 espècies d’amfibis i rèptils, però el nº d’espècies potencials ascendeix fins a 23, fet que ens dóna una idea de l’importància d’aquesta zona en la conservació global d’aquests grups animals al nostre país.


Valors socioculturals

A la finca trobem una masia del segle XVIII, formada per dos cossos clarament diferenciats però adossats entre si. El primer edifici de migdia és de construcció senzilla i austera. La coberta és a doble vessant i el carener perpendicular a la façana. El segon edifici que s’adossa al primer per tramuntana respon a una construcció posterior, i hi destaquen dues finestres amb ampit i motllures d’estuc. Ambdues construccions presenten un aparell constructiu format per blocs de pedra, formant filades irregulars i units amb morter de calç.
Just a la part de davant, s’ha troba una cabana amb usos agrícoles. Presenta dues obertures a la façana principal, una correspon al l’accés a l’interior coronat amb un arc rebaixat de maons a sardinell i un òcul emmarcat en maons i en forma de rombe, just sobre la porta.


REPTE DE CONSERVACIÓ

L’objectiu principal de la gestió en custòdia de la finca és la conservació de la biodiversitat de la finca, potenciant especialment la comunitat d’amfibis. Les diferents actuacions s’engloben en els següents objectius:

  • Creació i restauració de punts d’aigua per a amfibis, en un indret estratègic per la conservació de multitud d’espècies catalanes.
  • Gestió dels prats i feixes, com a hàbitats secundaris dels amfibis i refugis d’insectes i flora d’interès.
  • Aclarida i manteniment dels espais forestals, per tal de fer més ràpid el procés de maduració forestal.
  • Foment general de la fauna silvestre, amb la restauració d’elements de pedra seca, instal·lació de caixes niu/refugi, potenciació d’arbusts de fruit, etc.
FOTOGRAFIES
AMB LA COL·LABORACIÓ DE

Galeria FotogrÀFICA

CLICA AQUÍ PER DESCARREGAR EL PLA DE GESTIÓ DE LA FINCA
Si vols fer voluntariat al Siubès, escriu-nos un correu electrònic a sch@soccatherp.org o segueix les crides de voluntariat a voluntariatambiental.cat!