El material pedagògic està format per tres documents principals i dues caixes a disposició del centre educatiu amb les eines per dur a terme les sessions teòriques i pràctiques:

  • Dossier del professorat (DP). Conté el guió, temporització, material i explicacions per a cadascuna de les 7 activitats a realitzar al centre educatiu amb l’alumnat. També un solucionari de les activitats del Dossier de l’alumnat (DA) (aquest cal demanar-lo enviant un correu a amphibia@soccatherp.org.

Fes clic aquí per descarregar-te el DP sense el solucionari del DA.

Fes clic aquí per consultar i descarregar-te tot el material de suport per a les activitats d’aula.

  • Dossier de l’alumnat (DA). És el document que recull les evidències d’aprenentatge de l’alumnat. Conté totes les activitats proposades per cadascuna de les 7 activitats, així com també el material de suport per fer-les.

Fes clic aquí per descarregar-te el DA.

  • Model transferible Conservació de la fauna. És el document marc sobre fauna per tal de proporcionar al professorat recursos i documents que facilitin el desenvolupament adequat del Servei Comunitari abans, durant i després de finalitzar-lo. D’aquest Model transferible genèric, pengen projectes més concrets de conservació de fauna com per exemple, el projecte AMPHIBIA que disposa d’una documentació més concreta.

Fes clic aquí per descarregar-te el model transferible.

  • Caixa per a les sessions teòriques. Conté el material necessari per dur a terme les activitats a l’aula (llapis de memòria amb les presentacions i altres suports digitals, dossiers, fitxes, targetes, claus dicotòmiques, etc.). El contingut s’especifica a un llistat il·lustrat i amb codificació inclòs a la mateixa caixa.

Fes clic aquí per descarregar-te l’inventari del material inclòs a la caixa per a les sessions teòriques.

  • Caixa per a les sessions pràctiques. Conté el material necessari per fer el mostreig d’amfibis als punts d’aigua, com és el cas de botes d’aigua, salabre, safata, estris per a la neteja del material, tres fitxes per mostrejar (observacions, caracterització de punts d’aigua i hàbitats) i dues claus dicotòmiques: una per a la identificació de larves d’amfibis i l’altre per a la identificació de les postes. El contingut s’especifica a un llistat il·lustrat i amb codificació inclòs a la mateixa caixa.

Fes clic aquí per descarregar-te les normes d’ús del material de camp.

FOTOS AMPHIBIA