A continuació es mostra un llistat del material pedagògic utilitzat per al Servei Comunitari:

El Departament de Territori i Sostenibilitat, amb l’objectiu de promoure i difondre els projectes d’aprenentatge servei i servei comunitari ambiental, ha elaborat tot un seguit de materials educatius amb la col·laboració d’entitats i administracions expertes en la matèria. A la següent web podreu trobar el material pedagògic del projecte de Serve Comunitari AMPHIBIA com a un dels models que exposa la Generalitat de Catalunya.

.

Amb el suport de: