Durada:

2017 – …

Objectius:

1. Aïllar 1,5 hectàrees de la finca amb un tancament perimetral de 550 m. per a valorar a mig-llarg termini l’evolució dels amfibis, rèptils i altra fauna acompanyant amb absència de la pressió de depredació dels senglars.

2. Arranjar i ampliar la bassa existent a la finca amb l’objectiu de que esdevingui un punt d’aigua semi-permanent i que sigui un dels punts de reproducció d’amfibis més importants de la Serra de Collserola.

3. Crear un estoc de reserva de gripau d’esperons a la bassa de la finca i que aquesta població actuï com a nucli de dispersió de l’espècie per la Serra de Collserola.

Àrea geogràfica:

Comarca del Baix Llobregat. Municipi de Molins de Rei.

Descripció del projecte:

Aquest projecte de conservació està centrat a la finca de Can Planes, situada a la riba dreta de la Riera de Vallvidrera i on la SCH ha signat el seu primer acord de custòdia. Aquest espai compta amb un dels punts d’aigua més interessants de Collserola pel que fa als amfibis, amb un total de 7 espècies registrades. De fet, aquesta bassa ha servit ja anys enrere com a punt d’aigua clau per a altres projectes de la SCH com el projecte de reintroducció del gripau d’esperons (Pelobates cultripes) a Collserola, on es van alliberar en aquesta bassa gairebé un miler de larves i metamòrfics de gripau d’esperons en dos anys consecutius. Aquests alliberaments sembla que no han funcionat i molt probablement la depredació per part del senglar hi ha tingut molt a veure. No s’ha vist cap adult de gripau d’esperons en els 4-5 anys que han passat des dels alliberaments. Ja feia anys que es detectava una pressió de depredació en augment per part del senglar, any rere any més abundant, la qual ha mermat molt la població de vidriols (Anguis fragilis).

Per a pal·liar aquesta gran pressió de depredació, i gràcies a un ajut del departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, s’ha pogut crear un tancat perimetral amb valla cinegètica per evitar l’entrada de senglars i conseqüent depredació d’amfibis, rèptils i altra fauna. Dins el tancat hi ha quedat la bassa de la finca, la qual s’ha arranjat i enfondit per tal de permetre un hidroperïode semi-permanent i evitar un assecament prematur en anys de sequera severa. Amb aquestes mesures de conservació es pretén crear en aquest indret una micro reserva on poder conservar un dels punts calents de biodiversitat d’amfibis i rèptils del Parc Natural de la Serra de Collserola.

A més de la bassa, dins el tancat perimetral s’hi troba un arboretum de més de 200 varietats de fruiters antics, fent ombra a un prat de dall amb una diversitat botànica i entomològica també molt interessant. També hi ha una colònia d’orquídees associades a una roureda ben desenvolupada que limita amb la feixa. Aquests hàbitats, a més del seu valor intrínsec, serveixen també de refugi als amfibis i rèptils, espècies objectiu del projecte.

Altres entitats participants en el projecte:

Cap

Finançament:

Ajuts per al desenvolupament d’actuacions en espais naturals del Departament de Territori i Sostenibilitat, Generalitat de Catalunya

Responsable:

Jordi Roca Burón:   jordiroca@soccatherp.org

Imatges: