Us deixem un quadre amb els noms comuns reconeguts dels amfibis i rèptils dels Països Catalans. Aquest quadre s’anirà actualitzant periòdicament.

Nom comuns reconeguts dels amfibis i rèptils dels Països Catalans

A més, els companys de l’Institut d’Estudis Catalans han publicat, dins l’Atles Lingüístic del Domini Català, el Volum VII. “14. Insectes i altres invertebrats. Ocells. Animals salvatges; 15. Oficis. En aquest gran treball realitzat pel Joan Veny i la Lidia Pons podeu descarregar-vos els vuit mapes següents.

1609. La granota PALDC: 1

1610. El capgròs PALDC: 1, 2

1611. El gripau PALDC: 1, 2

1612. La salamandra PALDC: 1

1613. La sargantana PALDC: 1, 2

1614. El llangardaix PALDC: 1, 2

1615. La serp PALDC: 1

1616. L’escurçó PALDC: 1, 2