La Societat Catalana d’Herpetologia, compromesa amb la protecció de la biodiversitat, ha presentat aquesta setmana una vintena d’al·legacions a l’avantprojecte de llei de protecció animal que s’està redactant des del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030. Aquesta llei, que ha generat multitud de controvèrsies, aporta importants avenços per prevenir l’abandonament de mascotes i restringir la tinença d’espècies. L’SCH recolza aquestes propostes en consonància amb la veu dels seus socis, que fa uns mesos ja van ser preguntats sobre la seva posició envers la tinença, la venda i el comerç d’amfibis i rèptils exòtics.

No obstant això, l’avantprojecte de llei suposa un gran pas enrere en la protecció de la biodiversitat, ja que ignora repetidament l’efecte que alguns animals de companyia tenen sobre la fauna herpetològica autòctona (i sobre altres tipus d’animals). El text fa constants i interminables excepcions amb els gats i amb les colònies felines i se’ls hi dona una protecció especial sense cap mena de lògica. Si la llei s’aprova sense canvis, hi haurà espècies de fauna salvatge en perill d’extinció que tindran menys protecció i menys recursos que les colònies felines.

D’una manera constructiva, l’SCH aporta nombrosos aspectes que podrien millorar la llei i protegir millor les espècies de fauna salvatge. Llegint l’avantprojecte de llei queda bastant clar que no s’ha consultat al món del conservacionisme ni al món científic abans de publicar aquesta llei, cosa de la qual també s’han queixat altres grups. Les al·legacions es poden descarregar aquí.