Durada:

2017 – …

Objectius:

1. Donar a conèixer els amfibis entre el jovent dels centres educatius que participen en el projecte.

2. Conscienciar a la població sobre les problemàtiques que pateix aquest grup faunístic.

3. Oferir eines per a la protecció i conservació dels amfibis arreu del territori català.

4. Rebre informació local d’elevat interès pel que fa a localització de punts de reproducció d’amfibis.

Àrea geogràfica:

Catalunya

Descripció del projecte:

El projecte d’educació ambiental AMPHIBIA és un proposta de conservació dels amfibis a través de la divulgació. Es classifica dins els projectes de servei comunitari de l’àmbit medi ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Aquest projecte sorgeix de la necessitat de donar a conèixer, protegir i conservar les espècies d’amfibis que trobem a Catalunya, així com la posada en valor i conservació dels seus hàbitats. L’alumnat adquirirà coneixements sobre aquestes espècies, la problemàtica de la conservació i contribuirà amb el treball de camp a l’obtenció de dades sobre l’estat d’aquestes espècies i els seus hàbitats, que proporcionaran informació a les entitats ambientals que es dediquen al seu estudi i conservació.

Per al desenvolupament d’aquest projecte s’ha comptat amb la col·laboració de la Societat Catalana d’Herpetologia, entitat que neix l’any 1981 amb l’objectiu principal de conservar l’herpetofauna de Catalunya i els seus hàbitats.

El Servei Comunitari es repartirà en 10 hores de sessions teòriques i 10 hores de sessions pràctiques o sortides a camp. L’alumnat s’introduirà al món dels amfibis i es familiaritzà amb la cerca online a través de mapes dels punts d’aigua propers al seu centre educatiu, aprendrà a fer un mostreig d’amfibis seguint una metodologia científica i es conscienciarà sobre les problemàtiques que afecten a aquestes espècies.

Les dades que es recullin en les sessions pràctiques s’introduiran al portal web “1000 punts d’aigua”, creat per l’entitat Paisatges vius, per formar part d’aquesta xarxa de conservació d’hàbitats aquàtics i participar en un projecte de ciència ciutadana. També es compartiran per via telemàtica (google drive) els mapes amb l’inventari de basses del poble creats a les sessions teòriques amb la Societat Catalana d’Herpetologia. Aquestes dades serviran per emprendre possibles mesures de gestió en els punts d’aigua que ho requereixin i per apropar el jovent als amfibis i als seus hàbitats, mitjançant les entitats del tercer sector de caire naturalista.

Aquest projecte es portaria a terme en tres punts del territori amb la col·laboració del Departament de Territori i Sostenibilitat i els Centres de Recursos Pedagògics del Departament d’Ensenyament.

Altres entitats participants en el projecte:

Finançament:

Responsable:

Iago Pérez Novo      iagoperez@soccatherp.org

Imatges:

Aquesta presentació amb diapositives necessita JavaScript.