Durada:

2019 – …

Objectius:

1. Obtenir una imatge clara de totes les poblacions d’amfibis en els entorns de Manresa, les seves tendències poblacionals i els punts de cria importants.

2. Proporcionar recursos informatius accessibles als ciutadans i altres entitats d’estudi

3. Proporcionar recursos educatius i participatius de ciència ciutadana que converteixin als ciutadans en els propis coneixedors i protectors de l’entorn natural i n’impulsin la sostenibilitat al llarg del temps.

Àrea geogràfica:

Comarca del Bages. Manresa i entorns naturals.

Descripció del projecte:

El tòtil ha inspirat aquest projecte. En els darrers anys hem detectat diversos nuclis poblacionals aïllats a diversos punts dins la ciutat de Manresa. La absència d’aquestes poblacions tan òbvies en les bases de dades conegudes posa de manifest el desconeixement dels amfibis a la comarca.

Quins són els impactes més importants sobre els amfibis? Com podem saber quines poblacions necessiten mesures de conservació més urgentment? Mai s’ha fet un estudi exhaustiu de les distribucions i abundàncies reals al Bages i per tant no en sabem la seva evolució temporal ni el seu estat de conservació.

Aquest projecte pretén proporcionar una base sòlida de coneixement que doni suport a les decisions ambientals. També pretén retornar el patrimoni natural de Manresa als seus ciutadans. S’organitzaran jornades participatives de divulgació i exploració visual i auditiva  per inspeccionar el màxim dels punts d’aigua de la ciutat i entorns naturals. Es farà una selecció dels punts d’aigua on els experts faran un seguiment més detallat dels amfibis i els paràmetres biòtics i abiòtics.

L’informe dels resultats s’entregarà a l’Ajuntament de Manresa i es farà accessible als ciutadans.

Altres entitats participants en el projecte:

Finançament:

logo ajuntament manresa

Responsable:

Imatges: