But14

SUMARI:

– Notes de distribució i d’estatus de Vipera aspis (Reptilia, Viperidae) al vessant meridional de la serra de l’Albera (Pirineu oriental, Catalunya). Joan Budó i Ricard.  descarrega

– Distribución y estatus de Lacerta agilis y Zootoca vivipara en Cataluña. Oscar J. Arribas. descarrega

– Análisis factorial de la variación paralela en varios caracteres de folidosis y biometría de las lagartijas de alta montaña de los Pirineos (Archaeolacerta, sensu lato), su significado en sistemática y taxonomía. OscarJ. Arribasdescarrega

– Estatus i dispersió de Trachemys scripta elegans a Catalunya (Nord-est de la Península Ibèrica). Eduard Filella, Xavier Rivera, Oscar Arribas i Josep A. Melero. descarrega

– Balanç de la situació dels Amfibis i Rèptils vinculats al pantà de Vallvidrera. Roberto Sáez i Xavier Rivera. descarrega

– Aspectes bàsics en la nutrició de rèptils mediterranis en captivitat. A.Martínez-Silvestre i J. Soler Massana. descarrega

– La influencia de la humedad relativa, la temperatura y la pluviosidad, en la actividad de Salamandra salamandra (L.), en una población de Catalunya (Nordeste de la Península Ibérica). X. Rivera, J.G. Simón, J. A. Melero, N. Uriós i A. Vilagrosa. descarrega

– El ciclo de actividad de Salamandra salamandra (L.) en una población de Catalunya (Nordeste de la Península Ibérica). X. Rivera, J.G. Simón, J. A. Melero, N. Uriós i A. Vilagrosa. descarrega

– Observaciones en el ciclo larvario de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758), en una población de Catalunya (Nordeste de la Península Ibérica). Xavier  Rivera, J.G. Simón, J. A. Melero.descarrega

– Diseños en la coloración dorsal de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758), en una población de Badalona (Catalunya). Javier Rivera y Jesús G.Simón. descarrega

– Avaluació d’una població de tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni GMELIN,1789), la incidència d’un incendi forestal i la cicatrizació de la població en els quatre anys següents. Jenar Fèlix i Franquesa. descarrega

Notes herpetològiques:

– Un cas de melanisme a Salamandra salamandra (L.), per Xavier Palaus i Solerdescarrega

– Observaciones sobre una estrategia en la alimentación de Hyla meridionalis (Boettger 1874), per Ferran Aguilar y Xavier Riveradescarrega

– Polimèlia a Triturus marmoratus (Latreille 1800) (Urodela, Salamandridae), per Jordi Arias, G.Martret, E. Filella i Subirà, A. Martínez-Silvestredescarrega