portada butlleti 16

SUMARI

Treballs de recerca

– Anàlisi ınultivariant de la variabilitat morfològica del llangardaix verd i negre Lacerta schıreiberi. Fèlix Amat descarrega

– Aproximación al conocimiento de los anfibios de Puerto Real (Cádiz): Especies,   localización y datos biológicos. Lııis Pachecodescarrega

– Datos sobre taxonomía, ecología y biología de Alytes maıırııs (Pasteur & Bons, 1962) (Anura: Discoglossidae). David Donaire-Barroso & Sergé Bogaerts. descarrega

– Distribució dels amfibis i rèptils del Principat d’Andorra. Fèlix Amat & Joan Manel R0ig. descarrega

– Estudi de la depredació de postes de tortuga nıediterranea (Testudo hermanni hermanni) a la serra de l’Albera (Pirineu oriental. Catalunya). J. Budó, X. Capalleras, R. Mascori & J. Fèlix. descarrega

– Notes sobre la distribució del lluert (Lacerta bilineata) a la vessant sud de la serra de l’Albera (Pirineu Oriental, Catalunya). Joan Budó.descarrega

– Primeros datos de agresiones de Cangrejo rojo americano (Procambarus clarkii) sobre gallipato (Pleurodeles waltl). Abel Bermejodescarrega

Treballs de revisió / síntesi

– Interaccions faunístiques que afecten ncgativaınent les poblacions d’amfibis i rèptils aquàtics. Societat Catalana d’Herpetologia. descarrega

– Introducció bibliogràfica sobre l’origcn de les poblacions de Testudo marginata (Schoepff. 1795) de la península ltàlica. Jordi Árias & Jordi Bosch. descarrega


– Recull de dades bibliogràfiques sobre l’impacte que especies al·lòctones de peixos i crancs, produeixen sobre poblacions d’amfibis a la península Ibèrica. Xavier Rivera & Roberto Sáezdescarrega

Notes herpetològiques

– Bicefalia en Elaphe scalaris (Schirz, 1822) (Ophidia, Colubridae). José Carlos Monzódescarrega

– Nota sobre una reineta meridional (Hyla meridionalis Boettger, 1874) de coloració blava a Castellterçol (Vallés oriental, Catalunya). David Solans & Endika Ussia. descarrega

– Extinció d’una població de tritó palmat (Triturus helveticus) per introducció de truita comuna (Salmo trutta) a un llac de la Cerdanya. Ferran Bargalló. descarrega

– Notes sobre la distribució de Testudo marginata (Schoepff, 1795) al Nord de l’illa de Sardenya. Jordi Arias & Jordi Bosch. descarrega

– Polimèlia a Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) (Urodela, Salamandridae). J. Ferrer & R. López. descarrega

– Postes comunals en una població de sargantana aranesa (Iberolacerta aranica) a França. Fèlix Amat. descarrega

– Situació de Coluber hippocrepis al nord de La Noguera i al Pallars Jussà. Miquel Vila, Eduard Vila, MArta Carrió, Mar Sancho & Sergi Rodríguez. descarrega

– Testimoni d’una tortuga llaüt (Dermochelys coriacea) a la badia de Roses. Eduard Durany. descarrega