TAULA DE CONTINGUTS

– Consideracions sobre la presència d’Hyla arborea (Linnaeus, 1758) a Catalunya. Eduard Filella, Joan Maluquer-Margalef & Xavier Rivera. 

– Preliminary survey of the genetic variability of the Marbled Newt Triturus marmoratus (Latreille 1800) (Amphibia; Caudata; Salamandridae) in Catalonia.
Xavier Rivera, Josep Roca, Jordi Berthold, David Donaire-Barroso, Joan Maluquer-Margalef & Salvador Carranza.  

– Extremely low level of genetic variability in Iberian Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) (Amphibia; Anura; Pelobatidae). Ferran Fitó, Xavier Rivera, Josep Roca, David Donaire, Juan Pablo González de la Vega, Juan A. M. Barnestein, Joan Maluquer-Margalef & Salvador Carranza.  

– Preliminary analysis of correlated evolution of morphology and ecological diversification in lacertid lizards. Fèlix Amat.  

– Aportacions a les variacions de pes durant el procés d’hibernació en Testudo hermanni hermanni (Gmelin, 1789). Eudald Pascual, Alba Vendrell, Laia Herrerias, Josep Marí, Albert Martínez-Silvestre & Joaquim Soler. 

– On the presence of Hemidactylus turcicus (Linnaeus, 1758) in caves and mines of the island of Sardinia, Italy. Xavier Rivera, Salvador Carranza, Fèlix Amat, Antonio Romano & Giuseppe Sotgiu.  

– Opportunistic predation of Salamandra larvae (Salamandra salamandra terrestris) by the Montseny Brook Newt (Calotriton arnoldi). Fèlix Amat & Salvador Carranza. 

– Nova cita i aspectes ecològics del varà del desert Varanus griseus (Sauria:Varanidae) al Sahara Occidental – “New record and ecological aspects of the desert monitor Varanus griseus (Sauria: Varanidae) in Western Sahara”.
Daniel Escoriza, Joan Ferrer, Fèlix Amat & Aïda Tarragó.  

– First report of an introduced population of the Iberian Newt (Lissotriton boscai) in Catalonia. Fèlix Amat & Salvador Carranza.   

– An introduction of Podarcis sicula in Catalonia (NE Iberian Peninsula) on imported olive trees. Xavier Rivera, Oscar Arribas, Salvador Carranza & Joan Maluquer-Margalef.

– L’estat de les poblacions de tritó verd Triturus marmoratus (Latreille, 1800) a les serralades de Marina i Litoral. Xavier Rivera, Joan Maluquer-Margalef, Jordi Berthold, Fernando Carceller, Aïda Tarragó & Carles Hernando.

– Primera aproximació a l’Atles herpetològic de la zona de l’Alguer (Sardenya).
Eduard Filella & Giuseppe Sotgiu.  

– Nota herpeto-corològica pitiüsa. Eduard Filella.  

– Rècord meridional d’Hemidactylus turcicus per Tunísia. Eduard Filella. 

– Sobre la presència de Chalcides bedriagai (Boscá, 1880) a l’illa de Buda (Delta de l’Ebre). Joan Maluquer-Margalef & David Bigas.  

– Rècord altitudinal de Chalcides striatus (Cuvier, 1826) a la serra de Sant Mamet (Noguera). Joan Maluquer-Margalef & Carles Solà.

– Presència d’Hemorrhois hippocrepis (Linnaeus, 1758) al delta de l’Ebre (Baix Ebre; Catalunya). Xavier Rivera. 

– Predació de posta de Bufo bufo spinosus Daudin, 1803 per part d’un hirudínid a la Vall d’Aran. Xavier Rivera & Eduard Filella.  

– Natrix natrix (Squamata:Colubridae) presence in Sidi Boughaba Ramsar Reserve (Northwestern Morocco). Daniel Escoriza, Miguel Àngel Fuentes & Maria del Mar Comas.

– Nova cita de Hyalosaurus koellikeri (Squamata: Anguidae) a la regió de Debdou (Nord-est de Marroc). Daniel Escoriza & Maria del Mar Comas. 

– Nuevas localidades para Emys orbicularis occidentalis Fritz, 1993 (Testudines: Emydidae) en el Rif (Noroeste de Marruecos). David Donaire Barroso, Raúl del Canto-Gonzalez, Serge Bogaerts, Frank Pasmans & Hasan el Mouden.   

– Nova troballa d’una femella de Triturus marmoratus (Latreille, 1800) de mida excepcional. Jordi Camprodon, Joan Maluquer-Margalef, Marc Ordeix & Xavier Rivera. 

– Nou registre per al límit septentrional de Pleurodeles waltl (Michahelles, 1830) a Catalunya. Albert Masana & Eduard Filella.  

– Confirmació de la pervivència de la població de Pelobates cultripes (Cuvier, 1829) a Gavà (Baix Llobregat). David Gómez, Xavier Rivera & Albert Montori. 

– Albinismo en Alytes cisternasii (Boscá, 1879) en Sierra Morena, Córdoba (Andalucía, Sur de España). Juan A. M. Barnestein & Juan Pablo González De La Vega.  

– Dos casos de melanisme en Natrix maura (Linnaeus, 1758) (Squamata: Colubridae) a Sant Celoni (Vallès Oriental; Catalunya). David Gómez, Josep Roig & Guillem Giner.  

– Albinisme en exemplars de granota verda ibèrica (Pelophylax perezi) a Tarragona. Ferran Aguilar, José García & Ramón Vico.  

– Nou màxim altitudinal per la granota verda ibèrica (Pelophylax perezi) a Catalunya. David Guixé, Gerard Bota & Jordi Camprodon.  

– Dades sobre la incidència d’un incendi forestal en la població de tortuga mediterrània (Testudo hermanni hermanni) a la serra de l’Albera (Alt Empordà; Catalunya). Albert Vilardell-Bartino, Joan Budó, Xavier Capalleras, Joan Ferrer & Eduard Filella. 

– Dimorfisme sexual en mida, forma i coloració corporal en una població de sargantana pallaresa Iberolacerta aurelioi (Arribas, 1994) considerant la seva evolució ontogènica. Fèlix Amat. 

– Troballa d’un exemplar de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) albina al Montnegre (Vallès Oriental; Catalunya). Martí Boada, Daniel Aguirre & Joan Maluquer-Margalef.

– Sobre la presència dels escurçons Vipera latastei Boscá, 1878 i Vipera aspis (Linnaeus, 1758), i del tòtil Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) a la península del Cap de Creus. Joan Ferrer & Eduard Filella.

– Recensions d’obres recentment aparegudes.  Amfibis i rèptils de Catalunya, País Valencià i Balears 

– Normes de publicació al Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia