butlleti 3

INDEX:

– Nota bibliografica i contribució al coneixement de la distribució a Catalunya de  Gasterosteus aculeatus. X. Fontanet

– Contribució al coneixement de la distribució del Ratbufí (Euproctus asper) a Catalunya. J. Navarro, L. Solé  descarrega

– Notes sobre el comportament de Triturus marmoratus marmoratus. Conducta sexual.  N. Horta   descarrega

– Aportació per la unificació de criteris per a la catalogació de la fauna. N.Horta, X. Fontanet. descarrega