Butll.SCIH.6.portada

SUMARI:

– Contribució al coneixement de la ictiofauna de la comarca del Garraf.  Lluís del Cerro i Flora Portas.

– Aproximació a la faunística herpetològica del Massís del Garraf del surest (Barcelona).  E. Filella i J. Pascó.  descarrega