portada butlleti 7

SUMARI:

– Règim alimentari, durant l’època de reproducció, de Pleurodeles waltli (Michahelles, 1830) (Amphibia, Salamandridae) en una població al sud de Catalunya. X. Fontanet. descarrega

– Notes sobre el comportament de Triturus marmoratus Latreille 1800. Nati Horta. descarrega

– Nota sobre la existencia de un mimetismo lateral, complementario del mimetismo dorsal en Hyla arborea (Amphibia, Anura, Hylidae). Oscar Arribas Amo. descarrega