Butlletí de la Societat Catalana d’Herpetologia, vol: 25, gener 2018

SUMARI

Cita de comportament carronyaire de Malpolon monspessulanus obtinguda mitjançant trampeig fotogràfic a Catalunya – Boris WEITZMANN i Francisco PRETUS. 7-10pp.

Població extralimital de sargantana roquera Podarcis muralis (Laurenti, 1768) en un bosc de galeria de la Muga (Alt Empordà; Catalunya) – Xavier RIVERA, Oscar ARRIBAS i Joan MALUQUER-MARGALEF. 11-14pp.

Noves aportacions a la distribució de Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) a Catalunya – Xavier RIVERA, David SOLANS i Daniel FERNANDEZ-GUIBERTEAU. 15- 18pp.

Nueva observación de competencia por interferencia en Natrix maura (Linnaeus, 1758) -Luis ALBERO y Ángel GÁLVEZ. 19-21pp.

Primer caso de melanismo en Psammodromus occidentalis Fitze, González-Jimena, San-José, San-Mauro y Zardoya, 2012 – Sebastián GÓMEZ RAMÍREZ, Juan Pablo GONZÁLEZ DE LA VEGA y Alejandro FRAILE MOLINA. 22-25pp.

Tres noves aportacions a la distribució i nou màxim altitudinal pel dragó comú Tarentola mauritanica (Linnaeus, 1758) a Catalunya – Daniel FERNANDEZ-GUIBERTEAU, Laura ALDOMÀ-SANTESMASES i Laia PÉREZ-SORRIBES. 26-29pp.

Mortalitat de Testudo hermanni Gmelin, 1789 i d’altres vertebrats en basses de reg i búnquers abandonats – Joan FERRER-RIU i Gerard CARRION. 30-36pp.

Diferenciació a partir de caràcters morfològics i noves aportacions a la distribució de la granota de Graf Pelophylax kl. grafi (Crochet, Dubois, Ohler, Tunner, 1995) a Catalunya – Laia PEREZ-SORRIBES, Daniel FERNANDEZ-GUIBERTEAU, Albert MARTINEZ-SILVESTRE, Joaquim SOLER MASSANA, Albert FERRAN RIERA, Josep Francesc PANNON, Mireia VILA-ESCALÉ, Blanca MARTÍ DE AHUMADA, Josep Maria MOMPART. 37-49pp.

La salamandra común Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758) en el subcantábrico: Origen, dispersión, subespecies y zonas de introgresión – David DONAIRE-BARROSO y Xavier RIVERA. 50-87 pp. – David DONAIRE-BARROSO y Xavier RIVERA. 50-87 pp

Confirmació de la presència de l’escurçó ibèric Vipera latastei al Solsonès i al sud est de l’Alt Urgell i descripció d’una nova zona de simpatria amb escurçó pirinenc Vipera aspis – Joan FERRER, Ferran FONTELLES, Fermí SORT, David GUIXÉ i Yun VIDALCOLL. 88-101pp.

Sumari del Vol. 25; Normes de publicació i crèdits: 102-105pp.