BUTLLETÍ DE LA SOCIETAT CATALANA D’HERPETOLOGIA, VOL: 26, Agost de 2018

CRÈDITS

ARTICLES:

– Body size and shape variation of the skink Chalcides ocellatus (Forksal,
1775) along its geographic range. Per: Fèlix Amat. 7-12 pàg.

NOTES:

– Evidència de la davallada demogràfica en la població de tritó pirinenc
(Calotriton asper) al llac de Perramó, Parc Natural de Posets – Maladeta
(Benasc). Per: Fèlix Amat, Sebastià Camarasa, Jaime Bosch i Delfí Sanuy.
13-18 pàg.

– Un ejemplar de tritón alpino (Ichthyosaura alpestris cyreni) con vientre
moteado en Matienzo (Cantabria, España). Per: Rafael Marquina-Blasco.
19-22 pàg.

– Uns casos d’aniridisme en granotes verdes (Pelophylax Fitzinger, 1843)
de l’Alt Empordà, Catalunya. Per: Eduard FiIlella i Subirà. 23-27 pàg.

– On a reproductive population of Trachemys scripta (Schoepff, 1792) at
Kaiafa Lake in Western Peloponnese, Greece. Per: Elias Tzoras, Giorgos
Chiras, Albert Lozano, Joan Maluquer-Margalef. 28-32 pàg.

NORMES DE PUBICACIÓ: 34-35 pàg.

SUMARI: 37 pàg.