portadabulleti23tres

Fotografia de portada: Ferran Bargalló

Articles

Revisión fenotípica de las poblaciones asturianas de Salamandra salamandra (L). Per: David DONAIRE, Rafael FONOLL & Xavier RIVERA. 7-38pp. btn-pdf
Projecte Grafi: aportacions al coneixement sobre biopatologia de les poblacions catalanes de granotes verdes. Per: Daniel FERNÁNDEZ-GUIBERTEAU, Ferran BARGALLÓ, Albert MARTÍNEZ-SILVESTRE, Mònica MIRAS, Olaia BLANCO, Josep Maria MOMPART. 39-43pp. btn-pdf
Contribució al coneixement de l’herpetofauna del nord d’Algèria (regions de Tiaret i Chlef). Per: Joan FERRER, Walid DAHMANI, Mohammed AIT HAMMOU, Sebastià CAMARASA,  Mohamed MAATOUG & Delfí SANUY. 44-63pp. btn-pdf

Notes breus

.Sobre los límites de Salamandra algira tingitana Donaire-Barroso & Bogaerts, 2003 vivípara y consideraciones ecológicas. Per: David DONAIRE & Sergé BOGAERTS. 64-70pp.  btn-pdf
Despigmentació associada amb prolongació del procés larvari en Salamandra salamandra (Linnaeus, 1758), observada a Catalunya. Per: Xavier RIVERA, Gustavo ESPALLARGAS i Oscar ARRIBAS. 71-78pp  btn-pdf
Sobre un caso de salamandra magrebí siamesa. Per: David DONAIRE. 79-81pp.  btn-pdf
Seguiment del desenvolupament larvari de tòtil comú Alytes obstetricans (Laurenti, 1768) (Anura, Alytidae) amb anomalies pigmentàries. Per: Daniel FERNÁNDEZ-GUIBERTEAU, Meritxell CASES, Mònica MIRAS, Oriol BAENA, Josep Maria MOMPART, Olaia BLANCO, Xavier GARCÍA. 82-86pp.  btn-pdf
Primera citació de Pelophylax kl. grafi i nova població de Triturus marmoratus al Parc de la Serralada Litoral. Per: Daniel FERNÀNDEZ-GUIBERTAU, Joan MALUQUER-MARGALEF i Mònica MIRAS. 87-89pp.  btn-pdf
Nou cas de melanisme en Podarcis muralis (Laurenti, 1768) (Sauropsida, Squamata, Lacertidae) al massís del Montseny (Vallès Oriental; Catalunya). Per: David GÓMEZ. 90-92pp.
Tanatosis en lagartija roquera (Podarcis muralis), lagartija occidental ibérica (Psammodromus occidentalis) y culebra viperina (Natrix maura). Per: Daniel FERNÁNDEZ-GUIBERTEAU, Florencio CARRERO. 93-96pp.  btn-pdf
Normes de publicació  Normes de publicacio