numero 12 (2)

Editorial                                                                                          pàg. 4

Jornades herpetològiques 2016                                            pàg. 5

Activitats                                                                             pàg. 6

Notícies

Novetats Paleoherpetològiques                    pàg. 7-20

btn-pdf

Observacions herpetològiques

Sobre  l’observació  de  Salamandra  salamandra  (Linnaeus,  1758)  a  les  conques  de  les  rieres  de  la  Goda  i  de  Clarina  (Anoia  i  Conca de Barberà) Per:  Josep A.  MELERO  i   Xavier  RIVERA                                                                                                       pàg. 21-23

 btn-pdf

Detecció de granota pintada (Discoglossus pictus) a La Sentiu (Gavà, Baix Llobregat)

Per:  Alejandro GARCÍA-SALMERÓN                      pàg. 24-25

Nou cas de Triturus marmoratus amb coloració anòmala i una nova localització de Pelophylax kl. grafi  al Moianès

Per: Xavi RIVERA, Dani FERNÁNDEZ-GUIBERTEAU i Oliver HAWLITSCHEK                                                    pàg.26-31

 btn-pdf

Publicacions

Llistat d’articles i notes herpetològiques publicades a l’Herpetofull de la Societat Catalana d’Herpetologia                                                 pàg. 32-34

 btn-pdf
 SCH, fes-te’n soci                                                                 pàg. 35-37 btn-pdf