La Societat Catalana d’Herpetologia (SCH) és una associació científica sense afany de lucre, fundada l’any 1981 amb el nom de Societat Catalana d’Ictiologia i Herpetologia, essent la pionera a tot l’estat. Està inscrita al Registre Provincial d’Associacions, a la secció 1ª amb el nº 5255.

La seu social de la SCH es troba al Museu de Ciències Naturals de Barcelona, Plaça Leonardo da Vinci, 4-5 , Parc del Fòrum, 08019 Barcelona.

L’associació aplega naturalistes i científics, aficionats i professionals, i el seu àmbit d’actuació és nacional.

Som associació adherida a la Institució Catalana d’Història Natural (ICHN), som socis de la Xarxa de Conservació de la Natura (XCN), formem part de Barcelona +Sostenible i mantenim relacions amb altres societats o associacions herpetològiques estatals i internacionals.

Objectius de la Societat Catalana d’Herpetologia:

  • Garantir la protecció i conservació dels rèptils i amfibis i dels seus hàbitats.
  • Col·laboració amb altres entitats científiques, conservacionistes, i d’altres, per tal d’assolir objectius comuns.
  • Formació, divulgació i sensibilització en relació a l’herpetologia.
  • Aplegar persones interessades en l’estudi dels amfibis i rèptils, tant afeccionats com professionals.
  • Oferir als associats els elements socials de que disposi l’entitat en cada moment.
  • Promoure la llengua catalana en l’àmbit de les ciències herpetològiques.

.

Junta Directiva

.

Equip Tècnic

.

.

T’agradaria formar part de la SCH? Fes-te soci/a!

gmail

Contacta amb la SCH