Junta Directiva

President: Joan Maluquer-Margalef  (jmaluquer@soccatherp.org)
Vicepresident: Eduard Filella Subirà  (eduard.filella@soccatherp.org)
Secretari general: Iago Perez Novo (sch@soccatherp.org)
Tresorera: Mònica Miras Ferrer (monicamiras@soccatherp.org)
Vocals
Joan Ferrer Riu (pedroloscrew@gmail.com)
Alejandro Garcia-Salmerón (alejandrogsalmeron@soccatherp.org)
Josep Antoni Melero Sanchez (lebias@terra.es)
Jordi Roca Buró (jordiroca@soccatherp.org)
Daniel Fernandez Guiberteau (info@guibernatura.com)
Salvador Carranza Gil-Dolz (salvicarranza@gmail.com)
Ferran Bargalló Saumell (bargallo@yahoo.com)
Gerard Carbonell Morales (gerardcarbonell@soccatherp.org)
Eudald Pujol Buxó (epujolbuxo@soccatherp.org)
Representants de delegacions territorials:
Terres de l’Ebre: Carles Chiner  (cchiner.sch@gmail.com)
Alt Empordà: Joan Budó  (joanbudo@hotmail.com)
Catalunya central: Nil Torres  (nil_to@hotmail.com)
Terres de Lleida: Delfí Sanuy (dsanuy@prodan.udl.cat)

 

Anuncis