Junta Directiva

President: Joan Maluquer-Margalef  (jmaluquer@gmail.com)
Vicepresident: Eduard Filella Subirà  (efilella@yahoo.com)
Secretari general: Joan Ferrer Riu (pedroloscrew@gmail.com)
Tresorera: Monica Miras Ferrer (tresoreriasch@yahoo.es)
Vocals
Alejandri Garcia-Samerón (alejandrogsalmeron@gmail.com)
Josep Antoni Melero Sanchez (lebias@terra.es)
Nil Torres Orriols (nil_to@hotmail.com)
Jordi Roca Buró (jordi-roca@hotmail.com)
Daniel Fernandez Guiberteau (info@guibernatura.com)
Salvador Carranza Gil-Dolz (salvicarranza@gmail.com)
Ferran Bargalló Saumell (bargallo@yahoo.com)
Iago Perez Novo (iago.bio6@gmail.com)
Representants de delegacions territorials:
Terres de l’Ebre: Carles Chiner  (cchiner.sch@gmail.com)
Alt Empordà: Joan Budó  (joanbudo@hotmail.com)
Catalunya central: Nil Torres  (nil_to@hotmail.com)
Terres de Lleida: Delfí Sanuy (dsanuy@prodan.udl.cat)

 

Anuncis