Junta Directiva

President: Joan Maluquer-Margalef  ( jmaluquer@gmail.com )
Vicepresident: Eduard Filella Subirà  ( efilella@yahoo.com )
Secretari general: Joan Ferrer Riu ( pedroloscrew@gmail.com )
Tresorera: Monica Miras Ferrer (tesoreriasch@yahoo.es)
Vocals
Alejandri Garcia-Samerón (alejandrigsalmeron@gmail.com)
Josep Antoni Melero Sanchez ( lebias@terra.es)
Nil Torres Orriols (nil_to@hotmail.com)
Jordi Roca Buró (jordi-roca@hotmail.com)
Daniel Fernandez Guiberteau (info@guibernatura.com)
Salvador Carranza Gil-Dolz ( salvicarranza@gmail.com )
Ferran Bargalló Saumell ( bargallo@yahoo.com )
Iago Perez Novo (iago.bio6@gmail.com)
Representants de delegacions territorials:
Terres de l’Ebre: Carles Chiner  cchiner.sch@gmail.com )
Alt Empordà: Joan Budó  ( joanbudo@hotmail.com )
Catalunya central: Nil Torres  ( nil_to@hotmail.com )
Terres de Lleida: Delfí Sanuy ( dsanuy@prodan.udl.cat )

 

Anuncis