Junta Directiva

President Honorífic

Eduard Filella i Subirà

eduard.filella@soccatherp.org

President

Joan Maluquer i Margalef

jmaluquer@soccatherp.org

Sots-president

Iago Perez Novo

iagoperez@soccatherp.org

Secretari general

Eudald Pujol Buxó

epujolbuxo@soccatherp.org

Sots-secretari

Oriol Baena Crespo

oriolbaena@gmail.com

Tresorera

Mònica Miras Ferrer

monicamiras@soccatherp.org

Vocals

Joan Ferrer Riu

pedroloscrew@gmail.com

Gerard Carbonell Morales

gerardcarbonell@soccatherp.org

Jordi Roca Burón

jordiroca@soccatherp.org

Salvador Carranza Gil-Dolz

salvicarranza@gmail.com

Representants de delegacions territorials:
Terres de l’Ebre: Carles Chiner  (cchiner.sch@gmail.com)
Alt Empordà: Joan Budó  (joanbudo@hotmail.com)
Catalunya central: Nil Torres  (nil.torres.orriols@gmail.com)
Terres de Lleida: Delfí Sanuy (dsanuy@prodan.udl.cat)

 

Estudi, conservació i divulgació d'amfibis i rèptils a Catalunya