Junta Directiva

 

President

Joan Maluquer-Margalef

jmaluquer@soccatherp.org

Vicepresident

Eduard Filella Subirà

eduard.filella@soccatherp.org

Secretari general

Iago Perez Novo

iagoperez@soccatherp.org

                                                Vicesecretari

Joan Ferrer Riu

pedroloscrew@gmail.com

Tresorera

Mònica Miras Ferrer

monicamiras@soccatherp.org

Vocals

 

Alejandro Garcia-Salmerón

alejandrogsalmeron@soccatherp.org

 

 

Eudald Pujol Buxó

epujolbuxo@soccatherp.org

 

Gerard Carbonell Morales

gerardcarbonell@soccatherp.org

 

Jordi Roca Burón

jordiroca@soccatherp.org

 

Salvador Carranza Gil-Dolz

salvicarranza@gmail.com

 

Josep Antoni Melero Sanchez

jmelero39@gmail.com

 

Daniel Fernandez Guiberteau

info@guibernatura.com

Ferran Bargalló Saumell

bargallo@yahoo.com

Representants de delegacions territorials:
Terres de l’Ebre: Carles Chiner  (cchiner.sch@gmail.com)
Alt Empordà: Joan Budó  (joanbudo@hotmail.com)
Catalunya central: Nil Torres  (nil.torres.orriols@gmail.com)
Terres de Lleida: Delfí Sanuy (dsanuy@prodan.udl.cat)

 

Estudi, conservació i divulgació d'amfibis i rèptils a Catalunya