dURADA:

2020 – …

Objectius:

  1. Augmentar la connectivitat ecològica dels punts d’aigua temporals del Massís de l’Albera, facilitant la creació de  metapoblacions d’amfibis, amb un especial interès en la granota roja (Rana temporaria), que troba a l’Albera el seu límit de distribució oriental.
  2. Millora de l’estat de conservació d’espècies rares com Ranunculus hederaceus o amenaçades com  Ranunculus nodiflorus i Saxifraga fragosoi que compta amb la seva única població catalana en l’àmbit.
  3. Millora i recuperació d’hàbitats d’interès comunitari (HIC), com els inclosos al ENP del  PNIN de l’Albera on s’ha actuat, així com el control de l’espècie exòtica invasora Senecio inaequidens, present en les àrees sobrepasturades.  
  4. Regular l’ús públic preexistent a la RNP de Sant Quirze de colera (dins del PNIN de l’Albera) i  als entorns de Sant Silvestre de Valleta.  
  5. Disminuir la pressió ramadera en els hàbitats fontinals, compatibilitzant el seu ús com a pastures amb la instal·lació de tanques delimitants, abeuradors, etc.

Àrea geogràfica:

Massís de l’Albera.

Descripció del projecte:

El Massís de l’Albera és el darrer promontori pirinenc de notorietat abans que la serralada pirinenca es fongui amb el mar mediterrani. La seva proximitat al mar i el seu relleu possibiliten una pluviometria particular, que juntament amb la seva geologia fa que trobem mulladius a les zones culminals d’un alt interès ecològic.

Aquests hàbitats presenten bàsicament 2 tipologies de problemes. El primer és la sobrepastura, que afecta la permeabilitat de les poues i a la qualitat de l’aigua. El segon és l’augment de la massa arbustiva, beneficiada per l’absència de bestiar oví o equí, que ha colonitzat algunes déus d’aigua com la de la Font Jordana.

La SCH, des de el 2020, ha restaurat diversos mulladius, destacant els de la Font Jordana, el Puigneulós, Baussitges… Aquestes accions han estat desenvolupades gràcies al suport de la Diputació de Girona i en estreta col·laboració amb el CRT de l’Albera i el PNIN de l’Albera. Les actuacions han consistit en la instal·lació de tanques perimetrals al voltant dels punts d’aigua més sensibles, col·locació d’elements interpretatius, arranjament d’abeuradors, etc.

 

Altres entitats participants en el projecte:

Finançament:


Responsable:

Joan Ferrer Riu

Imatges:

 

VIDEOS: