Durada:

2020 

Objectius:

 1. Garantir el bon estat dels ecosistemes aquàtics continentals. Concretament:
  • HC 3140: Aigües oligomesotròfiques calcàries amb vegetació bèntica de Chara spp.
   (desaparegut/a restaurar)

  • HIC 3170* (prioritari): Basses i estanys temporals mediterranis (inexistent/a recrear)

  • HIC 6420: Jonqueres i herbassars graminoides humits, mediterranis, del Molinio-
   Holoschoenion (desaparegut/a restaurar)

 2. Garantir el bon estat dels ecosistemes dels seus hàbitats circumdants, necessari per tal que compleixin el seu paper com a reservori de biodiversitat i siguin útils quant a serveis ecosistèmics… Concretament:

  • HIC 9540: Pinedes mediterrànies (dominant)

  • HIC 9340: Alzinars i suredes mediterrànies (fragmentari)

  • Corine 35.32: llistonars i pradells terofítics silicícoles mediterranis 

  • Corine 34.634: prats sabanoides d’albellatge dels vessants solells de les contrades marítimes 

 3. Donar a conèixer i protegir les diferents espècies de fauna i flora catalanes. Sobretot els amfibis i rèptils, per acostar a la ciutadania aquest grup de fauna tant estigmatitzat.
 4. Conscienciar als visitants (sobretot escolars) dels valors naturals i culturals de la finca, així com de la seva importància.

Àrea geogràfica:

Cabrera de Mar (Maresme).

Finca de Can Parcala: Can Parcala és una finca rústica d’unes 25 ha situada a Cabrera de Mar, en el límit de l’àmbit del Parc de la Serralada Litoral, amb una part baixa amb predomini de l’activitat agrícola, en bona part vinculada a l’apicultura, i una part alta forestal, ocupada sobretot per pinedes de pi pinyer –amb algunes alzines– i clarianes amb prats secs de llistó i albellatge. La Fundació Alsina i Arenas i Baum de Bernis en té la propietat i en delega la gestió diària a la Fundació el Maresme, que treballa en temes d’inserció laboral amb persones amb discapacitat intel·lectual. A la finca s’hi desenvolupen sobretot activitats d’educació ambiental, dirigides per tècnics de la Fundació el Maresme, i també tenen un conveni amb Depana.

Descripció del projecte:

Les actuacions realitzades han inclòs la restauració d’una bassa inoperativa, en la qual s’han creat diferents ambients, d’inundabilitat permanent, temporal i esporàdica, i que s’han revegetat amb hidròfits (Potamogeton pusillus, P. nodosus, Chara braunii), helòfits (Eleocharis palustris) i vegetació higròfila pròpia de la zona; el tancament perimetral amb fusta i malla interior anti-senglar; la instal·lació d’un apantallament o hide per obserar la fauna de la bassa; la construcció d’un mur de pedra, que ja s’ha vist colonitzat pel gripau comú, el tótil, la sargantana bruna i molts insectes; la instal·lació de 9 caixes niu i caixes refugi per a quiròpters; la construcció de dues vedrunes per fomentar la població de conill; la instal·lació d’una caixa niu d’òliba, i la instal·lació d’una rampa de sortida d’un antic safareig molt utilitzat pels amfibis des de fa anys.
Finalment, rere el hide o pantalla espia s’ha instal·lat un plafó informatiu explicatiu de les característiques de l’espai i del projecte de millora de la biodiversitat.

 
Més informació fent clic a la següent notícia de finalització del projecte.
 

Altres entitats participants en el projecte:

Finançament:

 

Responsable:

Joan Maluquer Margalef  jmaluquer@soccatherp.org

Alejandro García Salmerón  alejandrogsalmeron@soccatherp.org

Imatges: