Durada:

2018 – 2019

Objectius:

  1. Crear un nou punt de reproducció per amfibis al marge de l’EIN de Gallecs.
  2. Facilitar la colonització de la Salamandra salamandra a espai protegit per tal d’evitar la seva desaparició.
  3. Estudi de colonització del nou punt d’aigua.

Àrea geogràfica:

EIN de Gallecs.

Descripció del projecte:

Aquest projecte ha estat possible ja que ha estat el guanyador de la beca SCH 2018.

Fa 12 anys que es duen a terme seguiments de les poblacions d’amfibis de l’EIN de Gallecs i s’ha vist un declivi d’aquestes. Aquesta regressió és causada principalment per la falta de punts de reproducció.

Salamandra salamandra només manté dues poblacions a la plana vallesana. Una d’elles habita en un bosc situat a 600 metres del límit de l’EIN. Tot i això, no té capacitat d’expansió per la carència d’un punt de reproducció intermedi. Per aquesta raó la població es troba reclosa en una àrea de 2 km2.

La principal problemàtica que es troben aquests animals és que el seu punt de reproducció habitual es troba alterat per l’acció humana i des dels últims 4 anys no s’han pogut registrar parts.

Amb aquest projecte s’ha construït una bassa autosostenible adequada per a la reproducció de les salamandres i els altres amfibis de la zona, dins de la zona protegida. D’aquesta els mateixos animals podran mobilitzar-se naturalment. Tanmateix s’afavoreix la creació d’una metapoblació intermèdia per altres espècies d’amfibis que colonitzaran ràpidament, a més les salamandres entrarien a l’EIN de Gallecs i es podria protegir aquesta espècie tan valuosa.

La creació d’aquest punt d’aigua ofereix una oportunitat d’estudiar com les poblacions d’amfibis colonitzen nous punts de reproducció, com són capaços de localitzar-los, quines espècies colonitzen abans i quant triguen les altres especies en arribar.

Altres entitats participants en el projecte:

Finançament:

 unnamed

 

Responsable:

Laia Pérez Sorribes, sòcia de la SCH   laia.perez.sorribes@gmail.com

Imatges: