Durada:

2019 

Objectius:

1. Obtenir una imatge clara de totes les poblacions d’amfibis en els entorns de Manresa, les seves tendències poblacionals i els punts de cria importants.

2. Proporcionar recursos informatius accessibles als ciutadans i altres entitats d’estudi

3. Proporcionar recursos educatius i participatius de ciència ciutadana que converteixin als ciutadans en els propis coneixedors i protectors de l’entorn natural i n’impulsin la sostenibilitat al llarg del temps.

Àrea geogràfica:

Comarca del Bages. Manresa i entorns naturals.

Descripció del projecte:

El tòtil ha inspirat aquest projecte. En els darrers anys hem detectat diversos nuclis poblacionals aïllats a diversos punts dins la ciutat de Manresa. La absència d’aquestes poblacions tan òbvies en les bases de dades conegudes posa de manifest el desconeixement dels amfibis a la comarca.

Quins són els impactes més importants sobre els amfibis? Quines espècies hi ha a Manresa? Com podem saber quines poblacions necessiten mesures de conservació més urgentment? Mai s’ha fet un estudi exhaustiu de les distribucions i abundàncies relatives al Bages i per tant no en sabem la seva evolució temporal ni el seu estat de conservació.

Aquest projecte pretén proporcionar una base sòlida de coneixement que doni suport a les decisions ambientals. També pretén fer visible el patrimoni natural de Manresa als seus ciutadans.  Es fa un seguiment dels els paràmetres ambientals dels punts d’aigua i de les poblacions d’amfibis per mitjà de censos audi-visuals. S’ha organitzat la Nit dels Amfibis, una jornada participativa i de divulgació on els participants exploren el màxim de punts d’aigua en grups per fer-hi censos audio-visuals d’amfibis a tot l’entorn natural de la ciutat.

L’informe dels resultats s’entreguen a l’Ajuntament de Manresa i el podeu consultar a continuació (INFORME SEGUIMENT DE LES POBLACIONS DEL TÒTIL I ALTRES AMFIBIS DE MANRESA + Annex 1. Mapes distribució de cada espècie)

Mitjançant nombrosos censos i una jornada de ciència ciutadana, l’estudi informa que Manresa té un potencial ecològic interessant per a la conservació dels amfibis, amb 8 de les 16 espècies d’amfibis existents a Catalunya, però en un estat subòptim de conservació, amb poblacions petites i poc diverses i una qualitat pobra a la majoria dels hàbitats aquàtics. S’ha detectat un possible punt negre de mortalitat causada per atropellaments.

El projecte ha demostrat que ni el gripau d’esperons ni el gripauet de punts han desaparegut del municipi, i s’han pogut retrobar després de 24 anys de les darreres observacions publicades. També ha permès confirmar per primera vegada la presència de granota de Graf al municipi. En els tres casos, són les espècies detectades menys sovint i en nombres més escassos. Les espècies més escampades i fàcils de detectar són la reineta, el gripau corredor i el tòtil, cosa que es podria explicar per ser les menys lligades a hàbitats estrictament aquàtics. Entre els dos extrems, trobaríem la salamandra i les granotes verdes, que s’han trobat en un 5% i 7% dels llocs inventariats.

Altres entitats participants en el projecte:

Finançament:

unnamed

Responsable:

Imatges: