Durada:

2019 – …

Objectius:

1. Obtenir una imatge clara de totes les poblacions d’amfibis en els entorns de Manresa, les seves tendències poblacionals i els punts de cria importants.

2. Proporcionar recursos informatius accessibles als ciutadans i altres entitats d’estudi

3. Proporcionar recursos educatius i participatius de ciència ciutadana que converteixin als ciutadans en els propis coneixedors i protectors de l’entorn natural i n’impulsin la sostenibilitat al llarg del temps.

Àrea geogràfica:

Comarca del Bages. Manresa i entorns naturals.

Descripció del projecte:

El tòtil ha inspirat aquest projecte. En els darrers anys hem detectat diversos nuclis poblacionals aïllats a diversos punts dins la ciutat de Manresa. La absència d’aquestes poblacions tan òbvies en les bases de dades conegudes posa de manifest el desconeixement dels amfibis a la comarca.

Quins són els impactes més importants sobre els amfibis? Quines espècies hi ha a Manresa? Com podem saber quines poblacions necessiten mesures de conservació més urgentment? Mai s’ha fet un estudi exhaustiu de les distribucions i abundàncies relatives al Bages i per tant no en sabem la seva evolució temporal ni el seu estat de conservació.

Aquest projecte pretén proporcionar una base sòlida de coneixement que doni suport a les decisions ambientals. També pretén fer visible el patrimoni natural de Manresa als seus ciutadans.  Es fa un seguiment dels els paràmetres ambientals dels punts d’aigua i de les poblacions d’amfibis per mitjà de censos audi-visuals. S’ha organitzat la Nit dels Amfibis, una jornada participativa i de divulgació on els participants exploren el màxim de punts d’aigua en grups per fer-hi censos audio-visuals d’amfibis a tot l’entorn natural de la ciutat.

Els informes dels resultats s’entreguen a l’Ajuntament de Manresa i es fan accessibles públicament.

Altres entitats participants en el projecte:

Finançament:logo ajuntament manresa

Responsable:

Imatges: