Durada:

Tardor de 2020, Primavera de 2021 i tardor de 2021.

Objectius:

  1. Estudiar la incidència del trànsit rodat als entorns dels estanys de la Cardonera i d’en Pous.

  2. Esbrinar quines espècies d’amfibis fan servir els passos de fauna.

  3. Detectar possibles mancances en la barrera anti atropellament d’amfibis i els passos de fauna.

  4. Proposar millores per disminuir la taxa de mortalitat d’amfibis a la carretera GI-602.

Àrea geogràfica:

Sant Climent Sescebes, Paratge Natural d’Interès Nacional i EIN Massís de l’Albera.

Descripció del projecte:

La SCH portava molts anys advertint a l’administració que a la carretera GI-602 hi havia almenys 2 punts negres d’atropellament d’amfibis. Finalment, l’any 2017, es van finalitzar les obres per pal·liar aquesta problemàtica.

Actualment, la SCH és l’encarregada d’avaluar de la funcionalitat i eficàcia dels passos de fauna i la barrera anti atropellament d’amfibis construïts a l’Estany de la Cardonera i l’Estany d’en Pous, situats al Paratge nacional d’interès natural de l’Albera. Per aquesta finalitat, es porten a terme campanyes de seguiment d’atropellaments d’amfibis als estanys esmentats, recorrent els 220 m. i 170 m. de carretera que van de punta a punta de l’estany de la Cardonera i l’estany d’en Pous, respectivament. També es compara el nº d’atropellaments en aquests trams centrals amb els trams contigus a banda i banda, per saber si el dispositiu anti atropellament funciona. Paral·lelament es fa un estudi, amb tècniques innovadores de fototrampeig d’amfibis, per detectar si aquests utilitzen els passos de fauna.

Altres entitats participants en el projecte:

Cap.

Finançament:

UTE (Unió temporal d’empreses)

Arico i drim

RESPONSABLe:

Iago Pérez Novo  iagoperez@soccatherp.org. Com a soci de la SCH.

Imatges: