EL SERVEI COMUNITARI

El projecte AMPHIBIA: coneixent, estudiant i conservant les basses neix el 2017 com a una proposta de conservació de la fauna i, més concretament dels amfibis, a través de la divulgació. Es classifica dins els projectes de Servei Comunitari de l’àmbit de medi ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Els amfibis són el grup de vertebrats més amenaçat del món i, a Catalunya, igual que a la resta d’Europa, la tendència de les poblacions és a la baixa. Davant d’aquest estat d’alarma es considera molt important aturar la creixent desconnexió de l’ésser humà enfront el medi natural que l’envolta, ja que les principals problemàtiques que afecten els amfibis són d’origen antròpic directament o indirectament. Per aquesta raó, el projecte AMPHIBIA vol despertar l’interès del jovent pel respecte, estima i protecció de la naturalesa que els envolta, tot coneixent els anurs i urodels autòctons (com el gripau d’esperons o la salamandra) com a grups paraigua, altres espècies aquàtiques i terrestres que conviuen amb ells (vegetació higròfila i hidròfita, algues filamentoses i microscòpiques, microinvertebrats, macroinvertebrats, rèptils, aus o mamífers) i, sobretot, els seus hàbitats (amb especial incidència a les basses d’aigua).


Mapa dels instituts participants

.

Per saber-ne més:

.

Finançament eN l’actualitat:

.

Finançament de cursos anteriors:

.

GUARDONAT COM EL MILLOR APS DE LA CATEGORIA D’EDUCACIÓ AMBIENTAL DE L’ESTAT A LA VII EDICIÓ deLS Premios Aprendizaje-Servicio 2021

Més informació a: https://aprendizajeservicio.com/