El projecte d’educació ambiental AMPHIBIA és un proposta de conservació dels amfibis a través de la divulgació. Es classifica dins els projectes de servei comunitari de l’àmbit medi ambient del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

El Servei Comunitari es repartirà en 10 hores de sessions teòriques i 10 hores de sessions pràctiques o sortides a camp. L’alumnat s’introduirà al món dels amfibis i es familiaritzà amb la cerca online a través de mapes dels punts d’aigua propers al seu centre educatiu, aprendrà a fer un mostreig d’amfibis seguint una metodologia científica i es conscienciarà sobre les problemàtiques que afecten a aquestes espècies.

.

Per saber-ne més:

Descripció del projecte AMPHIBIA

.

Material pedagògic

.

Acompanyaments i formacions

.

Amb el suport de: