D’acord amb el registre fòssil, fa uns 320 milions d’anys al Carbonífer superior, van aparèixer els primers reptilomorfs a partir d’un grup de petits amfibis anomenats antracosauris. A diferència dels amfibis, els rèptils s’han independitzat de l’aigua per poder sobreviure. Van adquirir nombroses adaptacions per evitar la deshidratació com l’aparició d’un tegument format per unes escates epidèrmiques ceratinitzades sostingudes sobre unes plaques dèrmiques que ajuden a evitar l’evaporació excessiva, un ventricle parcialment separat, uns conductes excretor i reproductor independents, i sobretot, l’ou amniota que permet el desenvolupament de l’embrió dins un medi líquid.

Un cop solucionat el problema de la dependència de l’aigua que presentaven els seus avantpassats, la radiació dels rèptils va ser molt ràpida, ocupant tots els medis disponibles des de finals del Primari i durant tot el Secundari. A dia d’avui, la “pobre” representació dels rèptils, entre altres factors, es pot explicar per la gran extinció de finals del Cretaci fa uns 65 milions d’anys.

A partir de l’origen del grup, els rèptils van evolucionar aviat en dos clades o línies evolutives principals: la dels sinàpsids (amb una fenestra temporal; on actualment trobem als mamífers) i la dels sauròpsids (on trobem a tots els rèptils i a les aus).

Per tant, els rèptils són un grup parafilètic que actualment es composa per les tortugues (anàpsids; amb cap fenestra temporal), els lepidosaures espenodòntids i escatososos, i els arcosaures cocodrilians (diàpsids; amb dues fenestres temporals).

.

I vosaltres? Coneixeu quins amfibis i rèptils es poden trobar a Catalunya? Quines són les seves característiques principals? Si voleu fer-ho visiteu els enllaços que us hem preparat a l’apartat de recursos de la nostra web!

.